Gwneud Synnwyr o Ddinasyddiaeth Fyd-eang

Mae'r diwrnod ymarferol hwn wedi'i anelu at athrawon uwchradd ac addysg bellach sy'n cyflwyno neu'n cydlynu Bagloriaeth Cymru, ABCh neu ADCDF (ESDGC) – neu at unrhyw un sy'n bwriadu integreiddio themâu byd-eang yn fwy effeithiol yn eu gwaith.

Circle 2.jpgBydd y cwrs yn helpu athrawon i:
 

  • Ddeall cysyniadau allweddol Dinasyddiaeth Fyd-eang
    Holding world.jpg
  • Arwain trafodaethau myfyrwyr yn hyderus ar faterion megis hawliau dynol, newid yn yr hinsawdd, tlodi ac amrywiaeth
  • Adeiladu cronfa o weithgareddau ymarferol i'w defnyddio yn y dosbarth
  • Adnabod cyfleoedd i ddatblygu sgiliau meddwl beirniadol, cyfathrebu a gweithio gydag eraill
  • Asesu cynnydd eu hysgol neu goleg ac ystyried gofynion arolygon Estyn

Dylech nodi mai yn Saesneg y bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno.

Cysylltwch â ni drwy e-bost cewc@wcia.org.uk neu galwad 02920 228549 os ydych eisiau cofrestru.

Ymaelodwch â’n Bwletin Athroniaeth i Blant (P4C)