R2P_Block_pic3.jpg

Codi ymwybyddiaeth o R2P


Mae UNA Cymru wedi dylunio taflen, a fydd yn helpu’r rhai nad ydynt erioed wedi clywed am yr egwyddor, neu’r rhai sy'n gwybod cryn dipyn yn barod, i ddeall sut mae R2P yn rhywbeth y gall pob un ohonom yng Nghymru chwarae rhan ynddo.

Lawrlwytho’r daflen (PDF) 
 
R2P_Block_pic4.jpg

Cynllun Gwers R2P

Mae UNA Cymru wedi cynllunio cynllun gwers, wedi’i anelu at bobl 14-18 oed, yn delio gyda'r cysyniad o R2P, a pha mor bwysig ydyw deall sut mae hyn yn berthnasol yn y byd modern.

Mae ein Cymhorthion Addysgu 'Cyfrifoldeb i Warchod' © - oes fersiwn Cymraeg? wedi cael eu hanfon allan i gannoedd o ysgolion ar draws Cymru.


Lawrlwytho’r cynlluniau gwersi

R2P: Dolenni Defnyddiol


Gweler isod am restr o ddolenni defnyddiol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y cysyniad o R2P. 

International Coalition for the Responsibility to Protect

UNA UK: R2P in detail

Global Centre for the Responsibility to Protect

United Nations and R2P

WFUNA and R2P

R2P and the 2005 World Summit
Sign up to our newsletter for regular updates