UNA Cymru

United We StandMae Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru (UNA Cymru) yn cefnogi gweledigaeth y Cenhedloedd Unedig o fyd heddychlon, cyfiawn a chynaliadwy lle mae parch llawn at hawliau dynol.

Actifyddion UNA yw asgwrn cefn gwaith WCIA ym maes ymgyrchu ac eirioli.

Yn unol â chyrff UNA eraill  trwy’r byd, mae UNA Cymru yn gorff aelodaeth wirfoddol ac mae’n gwbl annibynnol ar system y Cenhedloedd Unedig.

Nod UNA Cymru yw hyrwyddo trafodaeth ddeallus ar faterion rhyngwladol, gan gynnwys y system y Cenhedloedd Unedig. Ein cenhadaeth yw gweithio i sicrhau cefnogaeth y cyhoedd a chefnogaeth lywodraethol ar gyfer y delfrydau'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau drwy ymgyrchu, trefnu digwyddiadau a chefnogi canghennau lleol y Gymdeithas. Ar adeg pan fo anghydraddoldeb rhwng, ac o fewn, cenhedloedd yn parhau, mae’r gwaith yma’n bwysicach nag erioed.

Mwy o wybodaeth:

    > Ymgyrchoedd cyfredol
    > Canghennau UNA yng Nghymru
    > Themâu allweddol y Cenhedloedd Unedig

Sign up to our newsletter for regular updates