Pam ymuno â Changen?

Mae Canghennau UNA yn gwneud eu trefniadau eu hunain yn annibynnol ar UNA Cymru, ond maen nhw hefyd yn gwneud cyfraniadau pwysig at bolisïau, blaenoriaethau ac ymgyrchoedd y gymdeithas genedlaethol, yma yng Nghymru ac yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r canghennau’n ymgyrchu, lobïo ac yn codi ymwybyddiaeth ar faterion yn ymwneud â diarfogi, atal gwrthdaro, datblygu cynaliadwy, hawliau dynol a newid yn yr hinsawdd. Maen nhw’n hyrwyddo trafodaethau llawn gwybodaeth ar faterion rhyngwladol a system y Cenhedloedd Unedig. Mae’r canghennau’n cysylltu pobl â gwaith a gwerthoedd y Cenhedloedd Unedig a hefyd maen nhw’n ceisio dylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau a’r rhai hynny sy’n llunio barn i gefnogi amcanion y Cenhedloedd Unedig. Hefyd, drwy ymuno â changen, bydd cyfran o’ch ffi aelodaeth yn cael ei defnyddio gan y gangen i gynnal digwyddiadau a gweithgareddau lleol.

Ar hyn o bryd mae gan UNA-Cymru ganghennau gweithredol yng Nghaerdydd ac ardal y Fenai, ac mae’r ddwy yn trefnu digwyddiadau cyffrous ac o safon uchel. Os hoffech ymuno gydag un o’r canghennau hyn, cliciwch ar y ddolen isod. Ddim yn byw yn yr ardaloedd hyn? Beth am ddechrau eich cangen eich hun gyda phobl sydd o’r un fryd â chi, naill ai gartref, yn y coleg neu’r gweithle. Gallwn gynnig cefnogaeth a chyngor i’ch helpu i’w sefydlu. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio’r botwm aelodaeth ar y dudalen gartref i weld sut gallwch ymuno a beth yw manteision ymaelodi.

Cangen Caerdydd


Mae UNA Caerdydd a’r Cylch yn cyfarfod oddeutu 10 gwaith y flwyddyn yn y Deml Heddwch ym Mharc Cathays. Mae’n gyfle i’r aelodau gymryd rhan mewn ymgyrchoedd a chyfarfodydd o blaid cydgenedlaetholdeb, hawliau dynol, cyfiawnder a heddwch, a hefyd ymuno â chynghrair o gyrff ymgyrchu. Bu’r digwyddiadau diweddar yn amrywiol, o ddigwyddiad ar y cyd ag Ymgyrch Gydsefyll â Phalesteina Caerdydd ynglŷn â’r Argyfwng yn Gaza i sgwrs coffa ynghylch ‘Agweddau Rhyngwladol ar Streic y Glowyr’. Mae ymgyrchoedd y gorffennol yn cynnwys ymgyrchu yn erbyn recriwtio milwrol mewn ysgolion a chefnogi hawliau dynol yn Sri Lanka.

Ymunwch â changen Caerdydd a'r Cylch

Digwyddiadau

poster 

 

Cangen Menai (Bangor/Ynys Môn)

Mae Cangen Menai yn cyfarfod bob 2 i 3 mis yn Nhŷ Cwrdd y Cyfeillion, Stryd y Deon, Bangor. Oherwydd ei pherthynas agos â Phrifysgol Bangor, mae’r gangen hon yn cynnig digwyddiadau cyffrous fel y seminar diweddar dan y teitl ‘The Changing Face of International Peacekeeping’, a gafodd ei chynnal ar y cyd ag Ysgol y Gyfraith Bangor; a darlith Keith Best ‘Rhyddid rhag Artaith’- un o’i ddarlithiau cyhoeddus blynyddol dan ofal y brifysgol.

Ymunwch â changen Menai

Digwyddiadau


Sign up to our newsletter for regular updates

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events