Ymgyrchoedd ar draws Cymru

Cyfraniad Cymru at ymgyrchoedd ar faterion rhyngwladol a byd-eang

Darllenwch fwy

Diarfogi Niwclear

Mae bodolaeth arfau niwclear yn fygythiad difrifol i ddynoliaeth. Er mai dim ond... 

Mwy

Y Cyfrifoldeb i Warchod

Mae’r Cyfrifoldeb i Warchod (R2P) yn rhan ganolog o drafodaethau ar hawliau dynol, sofraniaeth ac ymyriadau rhyngwladol. Bydd ymgyrchoedd newydd UNA Cymru yn codi ymwybyddiaeth o R2P ac yn hybu gwell riportio gan y cyfryngau.

Mwy o wybodaeth...

Gydraddoldeb Rhywedd

Gyda’r asiantaeth newydd Menywod yr UE, a’r terfyn amser ar gyfer cyflawni Nodau Datblygu’r Mileniwm yn prysur gyrraedd, mae cydraddoldeb rhyw wrth galon gwaith yr UE. Ymunwch ag UNA Cymru i hyrwyddo gweithredu ar y mater hanfodol hwn.

Mwy o wybodaeth...
Sign up to our newsletter for regular updates