Cyngor UNA Cymru

Mae Cyngor UNA Cymru yn cefnogi gwaith canghennau’r Gymdeithas a mentrau gan aelodau unigol. Mae’n pennu blaenoriaethau ar gyfer cynllunio prosiectau ac ymgyrchoedd.

Mae’r Cyngor yn adrodd yn rheolaidd i Fwrdd Ymddiriedolwyr WCIA, ac yn cyfeirio at y Bwrdd wrth geisio nawdd o ffynonellau allanol i gefnogi prosiectau.

 
Aelodau presennol y Cyngor yw:

Cadeirydd
Peter Sutch

Is-Gadeirydd


Ysgrifennydd
Megan Coughtrey

Rhiannydd Thomas
T Arwyn Evans
Rhiannon Jones
Frank Hooley
David Hughes
Robin Attfield
David Utting
Edmund Douglas Pennant
Hatton Davidson
Caroline Oag
Tony Woodward

Sign up to our newsletter for regular updates