Yr Ardd Heddwch


Y Deml Heddwch yng Nghaerdydd yn gartref i Ardd Heddwch Genedlaethol Cymru.


Sefydlwyd yr ardd ym 1988, a chafodd ei chreu trwy gyfres o wersylloedd gwaith rhyngwladol i ddathlu gwerthoedd y Deml a nodi hanner can mlwyddiant yr adeilad. Plannwyd y coed cyntaf gan wirfoddolwyr rhyngwladol, a nhw hefyd fu’n gosod y brithwaith o amgylch y polyn fflag canolog.

Gwelwch rhai ffotograffau o'r ardd.

Gwelwyd datblygiadau pellach gan wirfoddolwyr lleol sy’n cynnal yr ardd heddiw, o dan ofal UNA Cymru a WCIA.

Mae’r Ardd yn cynnig man hardd a heddychlon yng nghanol y ddinas, Mae hefyd yn fan i gofio am gyfraniad pobl Cymru i heddwch a chyfiawnder cymdeithasol. Rhoddion i gofio am bobl a digwyddiadau arbennig yw llawer o’r coed a’r llwyni. Mae’r Ardd hefyd yn gartref i nifer o blaciau a chofebion coffaol.

Mae croeso i ymwelwyr ar unrhyw adeg – mwynhewch yr Ardd a helpwch ni i’w chadw yn rhydd rhag sbwriel.Am ragor o wybodaeth, neu os hoffech gynnig eich gwasanaeth fel garddwr gwirfoddol, cysylltwch â una@wcia.org.uk neu ffoniwch 029 2022 8549.
 
Ymaelodwch â’n llythyr newyddion