article

Eiriol CEDAW


Eiriol dros Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Ddileu pob math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod (CEDAW) yma yng Nghymru.

Mae UNA Cymru yn awyddus i Lywodraeth Cymru i gytuno i'r confensiwn. Felly, caniatáu am adroddiad cyfnodol manwl ynghylch statws menywod yng Nghymru. Ar hyn o bryd, dim ond tudalen neu ddwy a neilltuir i Gymru yn adroddiad y DU.
 

Darganfyddwch fwy...

gender-pic-women-7.jpg

Gweithio tuag at gydraddoldeb rhywedd mewn addysg

Mae sicrhau cydraddoldeb rhywedd o’r pwys mwyaf ym myd addysg. Mae UNA Cymru yn dymuno rhoi terfyn ar natur rhyweddol addysg, a chael gwared ar y syniadau hynafol o bynciau merched a bechgyn.

Mae UNA Cymru yn ymchwilio i gyflwr anghydraddoldeb rhywedd mewn ysgolion ledled Cymru, ac mae hefyd wedi paratoi cynllun gwers CA4, o'r enw
‘Beyond pink and blue: A lesson plan examining how gender stereotyping affects relationships’. Lawrlwythwch yr adnodd rhad ac am ddim isod.

>> Beyond Pink and Blue: Cynllun Gwers PDF
>> Beyond Pink and Blue: Powerpoint

gender-petition-image.jpg

Deisebu am sefydlu Gweinidog Cymru dros Gydraddoldeb Rhywedd

Fel rhan o'n hymgyrch ar gydraddoldeb rhywedd, mae UNA Cymru yn gwthio i Lywodraeth Cymru greu swydd newydd yn y cabinet: 

Gweinidog Cymru dros Gydraddoldeb Rhywedd

Llofnodwch ein deiseb a lledaenwch y neges!

gender-pic-women-5.jpg

E-fodiwl ar-lein rhad ac am ddim: Working towards Gender Equality

Mae UNA Cymru hefyd wedi datblygu e-fodiwl o’r enw ''Working Towards Gender Equality'

Mae'r ddyfais addysgol hon wedi ei hanelu at bawb sy’n gobeithio ymgysylltu â'r pwnc mewn ffordd ryngweithiol, gan ddefnyddio data llawn gwybodaeth.
 

Profwch eich gwybodaeth am gydraddoldeb rhywiol (Saesneg yn unig)

kids4-small.jpg

Rhestr darllen a dolenni ar gydraddoldeb rhywedd

Mae UNA Cymru wedi paratoi rhestr ddarllen sy’n berthnasol i oedran ar gyfer gweithgareddau dosbarth a dolenni defnyddiol. 

Lawrlwytho a chael gwybod mwy

Sign up to our newsletter for regular updates

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events