Cyhoeddiadau Defnyddiol

Electoral Reform society logo.jpg

Mae nifer o adroddiadau wedi cael eu cynhyrchu yn ystod y blynyddoedd diwethaf sy'n rhoi mewnwelediad da i gyflwr cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Un sefydliad sy'n gweithio ar y mater o gydraddoldeb rhywedd yw'r Gymdeithas Diwygio Etholiadol sydd yn fudiad ymgyrchu annibynnol sy'n gweithio i hyrwyddo hawliau pleidleiswyr yn y DU ac sy’n gweithio i adeiladu gwell democratiaeth.

Gellir dod o hyd i restr cyhoeddiadau’r  Gymdeithas Diwygio Etholiadol yma , a gellir hefyd dod o hyd i’r ddolen wreiddiol ar gyfer adroddiad 2011 ar 'Gynrychiolaeth Merched yng Nghymru a’r Alban’. I lawrlwytho’r adroddiad

Ym mis Mai 2013, cyhoeddodd y Gymdeithas Diwygio Etholiadol  'Welsh Power Report: Women in Public Life'  hefyd, sy'n rhestru’r ystadegau diweddaraf ar gynrychiolaeth benywaidd yng Nghymru. Gellir dod o hyd i’r adroddiad hwn hefyd ar wefan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol fel yn y ddolen uchod, a gellir ei lawrlwytho yma


ehrc_200.jpg

Corff Cyhoeddus Anadrannol yw’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a sefydlwyd o dan  Ddeddf Cydraddoldeb 2006 fel corff corfforaethol. Eu hadran nawdd yw Swyddfa Cydraddoldebau'r Llywodraeth (GEO). Mae ganddynt gylch gwaith statudol i hyrwyddo, amddiffyn a gorfodi hawliau dynol yn ogystal â herio gwahaniaethu. Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol restr fawr o gyhoeddiadau yn ymwneud â materion cydraddoldeb, a gellir dod o hyd i’r llyfrgell yma.

Mae'r adroddiad EHRC 2012 o'r enw 'Who Runs Wales? yn rhoi gwybodaeth gyfredol o ran cyflogi dynion a menywod mewn gwahanol sectorau ac mae’n adnodd cymharu defnyddiol. Gellir lawrlwytho’r adroddiad hwn yma.

UNA Cymru: Rhestr ddarllen ar gydraddoldeb rhywedd

I ddileu yr anghydraddoldebau  rhywedd systemig sy’n bresennol yn ein cymdeithas, mae UNA Cymru yn credu ei bod yn bwysig herio syniadau hen ffasiwn o ran rhywedd, ac, o oedran cynnar, galluogi plant i archwilio beth mae'n ei olygu i fod yn fachgen neu ferch yn y Brydain gyfoes. Yn fyr, gallwn fod pwy bynnag rydym eisiau bod!! Gall bechgyn fod yn werthwyr blodau, a gall merched fod yn bêl-droedwyr!

Mae UNA Cymru wedi paratoi rhestr o lyfrau, sy’n berthnasol i oedran, y credwn fydd yn rhoi cydraddoldeb rhywedd ar flaen y gad mewn gweithgaredd ystafell ddosbarth.

Cynigir y dylid defnyddio’r wythnos sy’n dechrau 19 Tachwedd tan ddydd Gwener 23 Tachwedd fel wythnos sy’n dathlu cydraddoldeb rhywedd.  Mae’r wythnos hon wedi cael ei dewis gan ei bod yn disgyn o gwmpas 20 Tachwedd: Diwrnod Byd-eang y Plant, a 25 Tachwedd: Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod.

Mae angen mawr am fynnu cydraddoldeb rhywedd ym mhob agwedd ar fywyd, a thrwy roi addysg i blant Cymru nad yw’n cael ei llygru gan ystrydebau rhywedd, gyda'n gilydd gallwn gael gwared ar wahaniaethu ar sail rhywedd mewn ysgolion am byth.

Lawrlwytho rhestr ddarllen cydraddoldeb rhywiol Cymru UNA (PDF)

Cydraddoldeb Rhywedd UNA Cymru: Dolenni Defnyddiol

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

IWA Women

UN Women

CEDAW

UNA UK

Llywodraeth Cymru

Women's Resource Network
Sign up to our newsletter for regular updates

Digwyddiadau diweddaraf

w/There are no events