Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol

Human rightsDatganiad yw’r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (UDHR) a fabwysiadwyd gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar 10 Rhagfyr 1948.

Mae'n amlinellu barn y Cenhedloedd Unedig ar yr hawliau dynol sydd wedi’u gwarantu i bawb. Cyfeiriwyd ato gan Eleanor Roosevelt fel “a Magna Carta for all mankind.”

“Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home – so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person; the neighbourhood he lives in; the school or college he attends; the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world.” - Eleanor Roosevelt   > Gallwch weld testun llawn y Datganiad yma

Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

Displaced child

Y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn yw'r offeryn rhyngwladol cyfreithiol rwymol cyntaf i gynnwys yr ystod lawn o hawliau dynol - hawliau sifil, diwylliannol, economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol.

Ym 1989, penderfynodd arweinwyr y byd bod angen confensiwn arbennig yn benodol i blant oherwydd yn aml, mae angen gofal a diogelwch arbennig ar bobl ifanc dan 18 oed nad oes eu hangen ar oedolion.  Roedd yr arweinwyr hefyd yn awyddus i wneud yn siŵr bod y byd yn cydnabod bod gan blant hawliau dynol hefyd.

Drwy gytuno i ymgymryd â goblygiadau'r Confensiwn (trwy gadarnhau neu gytuno iddo), mae llywodraethau cenedlaethol wedi ymrwymo eu hunain i ddiogelu a sicrhau hawliau plant ac maent wedi cytuno i ddal eu hunain yn atebol am yr ymrwymiad hwn gerbron y gymuned ryngwladol. Rhaid i wladwriaethau sy’n rhan o’r Confensiwn ddatblygu a chyflawni pob cam gweithredu a pholisi yng ngoleuni budd pennaf y plentyn.> Gallwch weld testun llawn y Confensiwn yma

Sign up to our newsletter for regular updates