Celebrate human rights

Hawliau dynol

Gwybodaeth am y Datganiad Byd Eang ar Hawliau Dynol a’r Confensiwn ar Hawliau’r Plentyn.

Mwy o wybodaeth...
Water in Dhaka

Nodau Datblygu Mileniwm

Gwybodaeth am yr wyth nod a osodwyd gan y gymuned ryngwladol i’w cyflawni erbyn 2015.

Mwy o wybodaeth...
Sign up to our newsletter for regular updates