Prosiect Crychydd Papur

Secretary-General Receives Paper Cranes, Symbols of Hope for Nuclear-Freee World

Mae grŵp o ymgyrchwyr ieuenctid ICAN o ysgolion uwchradd yn Hiroshima, Japan wedi cychwyn ar brosiect i wneud 1000 o grychyddion papur ar gyfer llywydd neu brif weinidog pob aelod-wladwriaeth o'r Cenhedloedd Unedig (byddai hyn yn cyfateb i dros 192,000 o grychyddion papur) i hyrwyddo'r mater o ddiarfogi niwclear ac i ysgogi ymrwymiad neu gefnogaeth i gytundeb sy’n gwahardd arfau niwclear. Symbol Japaneaidd traddodiadol o iechyd da yw’r crychydd papur ac ers y bomio ym 1945, mae’r crychydd papur wedi dod yn symbol ar gyfer byd heb arfau niwclear.  Hyd yn hyn, mae'r grŵp wedi derbyn ymatebion o 20 o wladwriaethau, a gellir eu gweld ar eu gwefan.

Mae gweithredoedd ymgyrchwyr ieuenctid  ICAN yn cael eu hysbrydoli gan hanes Sadako Sasaki.

Stori Sadako:

Dwy oed oedd Sadako Sasaki pan lansiwyd bom atomig gan yr Unol Daleithiau ar Hiroshima. Er mai dim ond 1 cilometr o ganol y chwythiad oedd hi, fe oroesodd yr effeithiau uniongyrchol.

Fodd bynnag, 10 mlynedd yn ddiweddarach, dechreuodd smotiau piws ymddangos ar ei choesau o ganlyniad i salwch ymbelydredd o'r bomio. Cafodd ei diagnosio gyda lewcemia, canser y gwaed. Tra yn yr ysbyty, clywodd am chwedl Japaneaidd a ddywedai, os byddai’n  plygu 1,000 o grychyddion papur, byddai'n cael ei dymuniad Dechreuodd blygu dwsinau o grychyddion bob dydd. Pan fyddai’n rhedeg allan o bapur, byddai’n defnyddio deunydd lapio meddyginiaeth a beth bynnag arall y gallai ddod o hyd iddo.  Ond yna, gwaethygodd ei chyflwr a dim ond un neu ddau'r dydd oedd hi’n gallu llwyddo i’w plygu.  Yn anffodus, bu farw cyn cyrraedd ei tharged o 1,000 o grychyddion. Plygodd ei ffrindiau'r gweddill ar ôl ei marwolaeth.

Bellach, mae Sadako yn symboleiddio effaith arfau niwclear ar blant. Mae cofeb wedi cael ei adeiladu yn Hiroshima i’w hanrhydeddu hi a bob plentyn arall sydd wedi dioddef oherwydd y bomio niwclear.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect diddorol hwn, cliciwch 
yma.

nucldisarmphoto.jpg

Dim Mwy o Fomiau

Menter ICAN yw hon sy'n anelu at ennyn diddordeb aelodau o'r cyhoedd yn y mater diarfogi niwclear drwy gyfrwng celf.

Mae’r fenter yn annog dinasyddion o bob oedran i i drawsnewid llun o fom yn rhywbeth heddychlon.  Y nod yw casglu cymaint â phosibl o bob cwr o'r byd i ddangos i arweinwyr y byd nad yw eu dinasyddion  eisiau arfau niwclear.

Maen nhw eisoes wedi casglu nifer o luniau o bob cwr o'r byd sydd ar gael i'w gweld ar eu gwefan.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

I weld yr oriel ddelwedd cliciwch yma.

scrap trident.jpg

Deiseb Sgrapio Trident

Mae’r Ymgyrch dros Ddiarfogi Niwclear (CND) wedi lansio deiseb sy'n cynnig sgrapio’r cynlluniau ar gyfer adnewyddu rhaglen arfau niwclear 'Trident' y DU, ac mae hefyd yn cefnogi Confensiwn Arfau Niwclear a fyddai'n caniatáu gwahardd arfau niwclear ar draws y byd.

I arwyddo'r ddeiseb a dangos eich cefnogaeth dros ddiarfogi niwclear ym Mhrydain ac yn fyd-eang, dilynwch y ddolen
 hon.

Mae CND hefyd yn galw ar bobl i gysylltu â'u AS yn gofyn iddynt arwyddo'r Cynnig Cynnar-yn-y-Dydd 96 (EDM 96). Mae EDM 96 yn galw ar y llywodraeth i sgrapio’r cynlluniau adnewyddu Trident.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r
 safle.

ICAN.jpg

Deiseb ICAN

Mae'r Ymgyrch Rhyngwladol ar gyfer cael gwared ag arfau niwclear (ICAN) hefyd yn rhedeg deiseb i alw ar lywodraethau i gychwyn a chefnogi trafodaethau i lunio cytuniad i wahardd arfau niwclear ar y dyddiad cynharaf posibl.

Gallwch ddod o hyd i'r ddeiseb ar
 wefan ICAN.

 

a bomb.jpg

Arolwg ar Ddiarfogi Niwclear Gwladol a Rhyngwladol

Er mwyn mesur agweddau'r cyhoedd at ddiarfogi niwclear gwladol a rhyngwladol, rydym wedi creu arolwg byr. 

Mae'r canlyniadau ar gael yma.

Sign up to our newsletter for regular updates