Nuclear Disarmament Survey Results

What was the survey for?

UNA nuc dis survey page.png

Lluniodd UNA Cymru arolwg byr gyda 7 cwestiwn sy'n ymwneud ag arfau niwclear domestig a rhai rhyngwladol.

Nod yr arolwg oedd mesur barn y cyhoedd ar fwriad y DU i adnewyddu ein system amddiffyn niwclear 'Trident' yn ogystal ag ar allu niwclear byd-eang.

Cafodd y cwestiynau eu cynllunio i ysgogi ymateb gan y rhai oedd yn eu hateb ac i hybu sylwadau ychwanegol ar y datganiad.

Cawsom 66 ymateb dros gyfnod o fis rhwng Mai a Mehefin 2013. 

(Cymraeg ddim ar gael eto) To download the results in pdf format please click here.