Ymgyrchoedd ar draws Cymru: cyflwyniad

Mae'r dudalen hon yn cysylltu ag ymgyrchoedd am faterion rhyngwladol a byd-eang sy’n cael eu rhedeg gan sefydliadau sydd â phresenoldeb yng Nghymru.

Rydym wedi eu rhannu yn themâu fel y gallwch ddod o hyd i'ch ffordd o gwmpas. Mae'r rhain yn ddetholiad o bob cwr o Gymru sy’n cynrychioli nifer o wahanol safbwyntiau.

Nid ydynt yn cynrychioli nac yn adlewyrchu barn y WCIA . Hoffem gael ystod o ymgyrchoedd ar y dudalen hon, fel y gall ein cefnogwyr gymryd rhan yn hawdd yn y materion sy'n bwysig iddyn nhw. Cysylltwch â ni am unrhyw ymgyrchoedd yn eich ardal fel y gallwn eu hychwanegu at y dudalen. Mae gan yr Hub dudalen amymgyrchoedd datblygu rhyngwladol..

environment.png

Amgylcheddol

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgyrchoedd am yr amgylchedd, hawliau anifeiliaid a bywyd gwyllt?

Cliciwch yma

humanrights.png

Hawliau dynol

Ewch i'r adran hon ar gyfer ymgyrchoedd sy'n ymwneud â hawliau dynol, gan gynnwys heddwch, cydraddoldeb rhywedd, noddfa a chyfrifoldeb i ddiogelu.

Ymgyrchoedd gwlad-benodol

Mae'r marcwyr ar ein map yn pinbwyntio ymgyrchoedd am wahanol wledydd, gan sefydliadau sydd wedi'u lleoli yng Nghymru. Cliciwch ar farciwr i gael rhagor o wybodaeth, ac i gael manylion cyswllt. 

Cyrff rhyngwladol

Lydych chi’n chwilio am ymgyrchoedd sy’n ymwneud â materion fel datganoli a'r berthynas gydag Ewrop?

Cymdeithas Unedig y Gymanwlad

" Mae Cymdeithas Unedig y Gymanwlad yn sefydliad trawsbleidiol sy’n ymroddedig i annog cysylltiadau diplomyddol, economaidd, a diwylliannol agosach rhwng aelod-wladwriaethau’r Gymanwlad. Yn benodol, mae'r Gymdeithas hon yn eiriol dros gysylltiadau economaidd a gwleidyddol agosach rhwng Teyrnasoedd y Gymanwlad, sef yr un ar bymtheg o genhedloedd sy’n cydnabod y Frenhines Elizabeth yr Ail fel Pennaeth y Wladwriaeth".

Royal Commonwealth Society

“Founded in 1868, the Royal Commonwealth Society (RCS) is an international Non-Governmental Organisation (NGO) working to promote an understanding of the nature and working of the Commonwealth, and of the factors which shape the lives of its peoples and the policies of its governments. It aims to bring alive the fundamental principles of the modern Commonwealth – tolerance, diversity, freedom, justice, democracy, human rights and sustainable development – to a generation living in an increasingly interconnected world.”

British Influence

British Influence is the umbrella campaign to keep Britain in Europe and to push for British reform of the EU. Based in London, with branches across the UK, we are a cross-party organisation who believes that Britain is better off in a better Europe.”

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion