1. A oes byth modd cyfiawnhau rhyfel?

yn ol

2. Ydy gwrthod ymladd yn gachgïaidd?

yn ol

3. Pwy gredwch chi?

yn ol

4. A ydy hi’n iawn bob tro i ddilyn credoau eich cyfeillion, neu’ch cymuned?

yn ol

5. Os ydych yn credu bod eich llywodraeth yn anghywir, beth ddylech chi ei wneud?

  • Mae’r Gofrestr Pearce yn dangos manylion trafodion cwrt a’r canlyniadau i tua 880 o unigolion yng Nghymru gwnaeth cais am eithriad o’r Ddeddf Gwasanaeth Milwrol.

yn ol

6. Sut mae sefyll dros eich egwyddorion?

yn ol

7. Sut gallwch chi gefnogi milwyr heb gefnogi rhyfel?

yn ol

8. Fyddech chi’n mynd i garchar dros rywbeth rydych chi’n credu ynddo?

  • Mwy o wybodaeth am Emrys Hughes
  • Mae Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed newydd lansio prosiect o’r enw: ‘RhB1af Gwrthod Ymladd: Gwaddol Anghydsyniant ar y Mynydd Du’, sy’n cynnwys ymchwiliad i’r gwaith ar Gronfa Llyn y Fan. Cliciwch fan hyn i ddarganfod mwy.

yn ol

9. Beth yw eich dyfodol os glynwch at eich egwyddorion?

yn ol

10. Sut mae eich gweithredoedd yn dilyn eich cred?

yn ol

11. Eisiau gwybod mwy?

yn ol