Gydsafiad Rhyngwladol: 100 mlynedd o Ryngwladoldeb gan Gymru

Mae heddychwyr Cymru - wedi'u cefnogi gan fudiadau ymgyrchu llawr gwlad eang - wedi siapio rhan Cymru yn y byd. Pa wersi y gallem eu dysgu ar gyfer rhan Cymru mewn byd mwy byd-eang, mwy rhyng-gysylltiedig ar ôl Brexit? Sut y bydd cenedlaethau'r dyfodol yn dewis siapio'r can mlynedd nesaf?

Mudiadau Ymgyrchu a Chydsefyll Rhyngwladol     Cysylltiadau â Gwledydd, Addysg a Gwirfoddoli Rhyngwladol     Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen 1947 - 2017

Mudiadau Ymgyrchu a Chydsefyll Rhyngwladol

 

      

Dros y can mlynedd diwethaf, mae unigolion a chymunedau yng Nghymru wedi chwarae rôl flaenllaw yn rhai o fudiadau pwysicaf ein hamseroedd, gydag ymgyrchoedd yn galw am hawliau dynol, heddwch, cyfiawnder a ffyniant. Tu cefn i bob un, mae cist drysor o hanesion cudd am adeiladwyr heddwch sy'n aros i gael eu darganfod; o'r 'dolenni blasu' isod, bydden ni wrth ein bodd yn clywed gan wirfoddolwyr neu gyfrannwyr sy'n gallu ein helpu i adrodd y rhan bwysig hon o stori adeiladu heddwch Cymru. E-bostiwch cymrudrosheddwch@wcia.org.uk.  

CND Cymru campaigning against Nuclear Arms, 1957-2017 Schools Int'l Peace Day @ St Fagans

Cysylltiadau â Gwledydd, Addysg a Gwirfoddoli Rhyngwladol

Mae gan Gymru stori anhygoel i'w dweud am gysylltiadau uniongyrchol rhwng pobl a chymunedau ledled y byd - llysgenhadon cyffredin, gwirfoddolwyr ifanc a hŷn, rhaglenni cyfnewid sgiliau ac addysg, prosiectau datblygu cymunedol a hwyluso cydweithio rhwng Cymru a gweddill y byd. Tu cefn i bob un, mae cist drysor o hanesion cudd am adeiladwyr heddwch sy'n aros i gael eu darganfod - byddai Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn falch iawn o glywed gan wirfoddolwyr neu gyfrannwyr sy'n gallu ein helpu i adrodd y rhan bwysig hon o stori adeiladu heddwch Cymru. E-bostiwch cymrudrosheddwch@wcia.org.uk.

Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen : 70 mlynydd o Dreftadaeth Heddwch, 1947 - 2017

Llangollen International Eisteddfod

Ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd yn 1946, fe wnaeth y cyfansoddwr o Gymru, Gwynn Williams, a'r swyddog gyda'r Cyngor Prydeinig, Harold Tudor, fynd ati i drefnu gwyl gerddoriaeth a diwylliant ryngwladol gyntaf Cymru, gyda'r genhadaeth o 'wellhau effeithiau'r rhyfel' a hybu dathliad rhygwladol. Mae'n tyfu i fod yn ddigwyddiad byd-eang gwirioneddol, gan ddenu 5,000 o berfformwyr y flwyddyn o dros 50 o wledydd. Mwy...

Gwefan Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA