Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Cyflwyno eich Stori

Unwaith i chi gwblhau ysgrifennu eich stori, mae cyfle i chi fod yn greadigol wrth feddwl am sut rydych chi'n mynd i rannu eich stori gyda'r byd! Mewn byd o gyfryngau digidol a chymdeithasol, sut allwch chi 'becynnu' eich hanes heddwch cudd mewn ffordd sy'n ei wneud yn hygyrch, yn ddiddorol ac yn gofiadwy? Os mai traethawd neu erthygl hir yw eich prif gynnyrch, sut allwch chi ddal sylw rhywun ddigon mewn 30 eiliad (e.e. ar linell amser cyfryngau cymdeithasol) er mwyn iddyn nhw fod eisiau ei ddarllen? Neu os ydych chi'n rhannu darn ymchwil, sut fyddai modd i chi ei grynhoi mewn sgwrs fer? Nid oes angen i chi fod yn gynhyrchydd proffesiynol, na bod ag offer / meddalwedd drud, er mwyn gallu cynhyrchu nodweddion sy'n rhyngweithiol yn uniongyrchol o'ch ffôn neu'ch gliniadur. A gallwch ddysgu sgiliau newydd, trosglwyddadwy, ar yr un pryd.

Dyma rai o'n hoff declynnau sydd ar gael am ddim ar-lein. Os ydych chi'n darganfod / defnyddio rhai gwahanol, rhowch wybod fel y gallwn eu hychwanegu nhw! Cyngor ar gyfer pob fformat

:

  • a) Cadwch e'n fyr - wrth gadw'r gwaith yn fyr, bydd mwy o bobl yn debygol o wylio / rhannu eich stori!
  • b) Cadwch e'n syml - mwy o ddelweddau, llai o eiriau
  • c) Canolbwyntiwch ar y stori - peidiwch â defnyddio gormod o ddata.
  • ch) Defnyddiwch fwrdd stori i'ch helpu i gynllunio:

Llwythwch ein templed Bwrdd Stori

Cyflwyniadau / Sioe Sleidiau

article

Sioe Sleidiau / Cyflwyniad Traddodiadol

Mae gan y rhan fwyaf o gyfrifiaduron feddalwedd cyflwyno sydd wedi'i osod yn barod, ond os na, gallwch lwytho fersiynau cod agored oddi ar y we. Mae'n well defnyddio meddalwedd o'r fath ar gyfer rhoi cyflwyniad i gynulleidfa, ond mae modd eu defnyddio i greu cyflwyniadau ar gyfer y we hefyd. Gair o gyngor: defnyddiwch ddelweddau cryf, a cheisiwch osgoi defnyddio gormod o destun!

Powerpoint (Microsoft)     Keynote (Apple)     Strut (Cod agored)     Cyngor TED ar greu Sioe Sleidiau    Defnyddio Cyflwyniadau i greu Stori Ddigidol 

article

Prezi (Cyflwyniad wedi'i Animeiddio)

Mae Prezi yn declyn sy'n eich galluogi chi i greu 'cyflwyniad' rhyngweithiol drwy lusgo a gollwng delweddau / dogfennau ac ati mewn amrywiaeth eang o dempledi ffynci. Gyda Prezi, gallwch chi chwyddo i mewn ac allan a symud o amgylch y dudalen, gallwch chi recordio sylwebaeth hefyd ac allforio'r cyfan fel 'Clip Ffilm'.

Prezi gan Gymru dros Heddwch

Llwytho Prezi

Straeon Digidol

article

Adrodd Straeon yn Ddigidol

Proses o greu cyfweliad sain byr a gosod lluniau a geiriau dros y sain yw hon fel arfer, ac mae'n tueddu i fod yn un gyfranogol - h.y. mae cymeriad y stori yn rhan o'r gwaith o'i chreu. Byddwch chi'n cyfweld â nhw, yn gweithio gyda nhw i ddod o hyd i ddelweddau addas i gyfleu'r stori, ac yna'n creu'r darn gyda nhw fel eu bod yn teimlo'n 'rhan' o'r cynnyrch terfynol.

Mwy      Cyflwyniad i Adrodd Straeon yn Ddigidol - Fideo     Pum Cyngor    Saith Elfen     Breaking Barriers     

article

Vlogiau a Ffilmiau Byrion

Mae ffyrdd eraill hefyd o greu a rhannu straeon fideo yn ddigidol. Ar gyfer prosiectau mawr, gallwch wneud cais am weithdy / sesiwn hyfforddiant drwy Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Ffonau Android: Video Editor

iPhone: iMovie

Cyfrifiadur: Windows Moviemaker

Animeiddio a Sain

article

Animeiddio / Cartwnau

Gallwch greu eich animeiddiad cartŵn eich hunan, am ddim! Gall hon fod yn ffordd dda o rannu pethau fel canlyniadau arolwg neu bynciau trafod.

Powtoon

Moovly

Storyjumper

article

Newyddiaduraeth Cyfweld ar gyfer Darlledu Sain / Fideo

Gallwch chi gyfweld â phobl fel newyddiadurwr! Ffordd wych o gasglu barn am faterion Heddwch presennol.

Cyngor ar gyfer Paratoi ar gyfer Cyfweliadau (BBC)

Gwylio darn barn ieuenctid Cymru dros Heddwch.

Gwrando ar gynhyrchiad radio am wrthwynebwyr cydwybodol

Graffeg


Ffeithluniau

Os oes gennych chi lawer o ddata / ffeithiau i'w rhannu a'ch bod am wneud iddyn nhw edrych yn fwy diddorol, beth am eu cyflwyno ar ffurf ffeithlun?

Canva          Visme

article

Llinellau amser

Os oes gennych chi lawer o ddyddiadau sy'n bwysig i'ch stori, beth am eu cyflwyno ar ffurf llinell amser ryngweithiol?

Gweld Llinell amser o Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, 1922 hyd heddiw

Sutori

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA