Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Ysgrifennu a Golygu eich Stori

Ar ôl gwneud y gwaith ymchwil a chasglu deunydd, gallwch symud ymlaen i ddarn mwyaf creadigol y prosiect: dod â'r cyfan ynghyd. Mae amrywiaeth o sgiliau ysgrifennu gwahanol sy'n cyd-fynd â pha bynnag 'lwybr ymateb' rydych chi'n dewis ei ddefnyddio ar gyfer rhannu eich hanes heddwch cudd; ar y dudalen yma, mae dolenni i declynnau a chyngor defnyddiol ar gyfer golygu eich stori.

Llwytho ein templed Golygu    

Neidio i olygu ar gyfer:  Ysgrifennu     Astudio     Straeon Digidol     Celf

Dyma rai o'r cwestiynau y dylai eich prosiect 'Hanesion Heddwch Cudd' eu hateb:

  • Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae pobl Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch? Gall y cwestiynau ar y dde fod o ddefnydd i chi - cliciwch i'w gwneud yn fwy.
  • Beth oedd y gwrthdaro, a sut wnaeth y gwrthdaro effeithio ar y bobl yn eich stori?
  • Sut roedden nhw'n gweld heddwch a sut roedden nhw'n ceisio ei sicrhau? Sut roedd pobl eraill yn eu gweld nhw?
  • Sut mae hyn yn berthnasol heddiw? A oes sefyllfaoedd tebyg yng Nghymru neu'r byd, neu bethau y gallwn ni eu dysgu o'r gorffennol? 

Cyngor ar gyfer pob Prosiect:

  • 1. Byddwch yn gryno ac yn glyfar! Bydd mwy o bobl yn debygol o ddarllen / gwylio / gwrando.
  • Cyn i chi ddechrau, sut fyddech chi'n crynhoi pwynt eich prosiect a) mewn trydariad (140 o nodau); b) mewn brawddeg; c) mewn paragraff (3-4 brawddeg). 
  • 2. O'r gwaith ymchwil a wnaethoch, rhestrwch y prif bwyntiau hanesyddol a fydd yn sail i'ch stori - dyddiadau / digwyddiadau cenedlaethol allweddol, yr ysbryd gwleidyddol, agweddau'r cyhoedd. 
  • 3. O'r deunydd rydych chi wedi'i gasglu, rhestrwch y 10-15 recordiad mwyaf diddorol / gorau i seilio eich stori arnynt - a nodwch unrhyw fylchau sydd angen eu llenwi gyda deunydd newydd.  
  • 4. Dylech greu Bwrdd Stori - gyda Chyflwyniad , Canol a Diweddglo eglur - ar gyfer pa bynnag gyfrwng rydych chi'n ysgrifennu ynddo, gall fod yn werthfawr iawn i chi drefnu eich llif meddwl!

Meddyliwch am y sgiliau golygu sydd fwyaf defnyddiol ar gyfer 'Llwybr eich Prosiect', a'r hyn rydych chi'n bwriadu ei gynhyrchu naill ai'n unigol neu fel grŵp.

Sgiliau Golygu >   

Llythrennedd    

Cyfryngau Digidol

Dylunio Creadigol

'Llwybr'

Cynyrchiadau

Etifeddiaeth

Ysgrifennu


Blogiad

Mae'n haws ysgrifennu nifer o brosiectau Hanesion Heddwch Cudd fel Blogiad, tua 500-1000 o eiriau, i ddechrau. Mae'r rhain yn cael eu cyhoeddi ar fforymau ar-lein sydd â chynulleidfaoedd penodol / cynulleidfaoedd sydd wedi tanysgrifio, ac yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Rhwydwaith Blogiau Cymru: Strwythuro Blogiad   Cyngor ar Ysgrifennu Blogiad    Cyngor ar Olygu Blogiad      Blog 'Lleisiau Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru'    


Newyddiaduraeth gan Ddinasyddion

Mae darn newyddion, barn neu erthygl nodwedd fel arfer yn mynd i ragor o ddyfnder am bwnc, gan ddefnyddio a chysylltu â mwy nag un stori, safbwynt a ffynhonnell - gan amlaf er mwyn hysbysu neu siapio barn cynulleidfa ehangach.

Newyddiaduraeth gan Ddinasyddion    Cyngor ar greu Erthygl Nodwedd     Cyngor ar greu Erthygl Newyddion     Cyngor ar Ysgrifennu     Enghraifft o Erthygl Nodwedd gan Gymru dros Heddwch

                                .

Astudio


Traethawd neu Aseiniad Ymchwil

Mae gan brosiectau ymchwil ac astudio amcanion penodol y dylech eu cadarnhau gyda'ch tiwtor - o draethodau TGAU ac aseiniadau Bagloriaeth Cymru i adolygiadau llenyddol a thraethodau hir.

Sgiliau Ysgrifennu Traethawd (uwchradd)           Heriau Bagloriaeth Cymru     Sgiliau ysgrifennu traethawd addysg uwch     Traethodau Hir a Phrosiectau Ymchwil


Erthygl Cyfeirio

Er mwyn ysgrifennu erthygl cyfeirio, er enghraifft Adolygiad Llenyddol neu erthygl Wicipedia, mae angen bod yn hynod wrthrychol a chynnwys cyfeirnodau / dyfyniadau clir, a bod o fudd i'r cyhoedd.

Ysgrifennu / Golygu Erthygl Wicipedia     Ysgrifennu Adolygiad Llenyddol    

.

Digidol


BWRDD STORI ar gyfer Cyfryngau Digidol

Os ydych chi'n cynhyrchu stori ddigidol neu ffilm fer gan ddefnyddio ffotograffau, fideo neu sain, bydd angen i chi olygu eich deunydd a chreu 'bwrdd stori'.

Llwytho Templed 'Golygu a Byrddau Stori'   Enghraifft o Fwrdd Stori gan y BBC      Cyngor ar greu Bwrdd Stori      Canllawiau Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar Dechnoleg Ddigidol


Sgript Sain neu Berfformiad

Mae angen creu rhyw fath o 'fwrdd stori' pan fyddwch chi'n ysgrifennu sgript sain naill ai ar gyfer golygu recordiad Hanes Llafar, creu podlediad / darn i radio cymunedol, neu ar gyfer drama / perfformiad - ond gan ddefnyddio sain yn lle delweddau!

Templed 'Golygu a Byrddau Stori'     Cymdeithas Hanes Llafar Cymru     Canllaw Hanes Llafar Cronfa Dreftadaeth y Loteri     Ymarfer Ysgrifennu Sgript Sain 

.

Golygu Sain / Fideo: Canllaw Technegol

Mae llawer o raglenni golygu gwahanol ar gael ar gyfer cyfrifiaduron personol a chyfrifiaduron Mac, iPad / iPhone a ffonau / llechi Android a Windows, ac mae dolen at rai ohonyn nhw ar gael yn adran 'Cyflwyno eich Stori' yn ein Canllaw Hanesion Heddwch Cudd. Rydyn ni'n argymell eich bod yn chwilio am ganllawiau technegol penodol drwy Google wrth i chi fynd ati i olygu.

Celf


Ysgrifennu Creadigol, Cerddoriaeth a Barddoniaeth

Mae amrywiaeth o arddulliau o ysgrifennu creadigol, yn enwedig gyda thraddodiad barddonol a cherddorol Cymru! Mae'r adnoddau yma yn cynnig rhai syniadau cychwynnol ar sut i drosi eich hanesion heddwch cudd yn eiriau sy'n ysbrydoli ac yn deimladwy.

Cyngor ar Ysgrifennu Creadigol      Cyngor ar Farddoniaeth    Barddoniaeth dros Heddwch    Tŷ Newydd / Llenyddiaeth Cymru    Poetry Wales     Cyngor ar Gyfansoddi Geiriau i Gerddoriaeth    


Esboniadau ar gyfer Arddangos

Os ydych chi'n cynhyrchu arddangosfa gelf neu ffotograffig, cerflun neu bortffolio, mae angen i chi ddod o hyd i ddull priodol o gynllunio eich gwaith ac yna ei esbonio i bobl eraill.

Cynllunio ac Ysgrifennu Esboniadau Effeithiol    Canllawiau Esbonio Cronfa Dreftadaeth y Loteri   Ysgrifennu penawdau da   Cyngor Treftadaeth Cadw a Chynllun Esbonio Cymru-gyfan    Ysgrifennu Cynigion Celf

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA