Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Rhannu Hanesion Ar-lein ac ar Gyfryngau Cymdeithasol

Yr awr fawr: pan fyddwch chi'n rhannu eich campwaith creadigol gyda'r byd. Mae amrywiaeth eang o lwyfannau ar y we lle gallwch chi rannu eich gwaith - defnyddiwch gymaint ohonyn nhw â phosibl er mwyn i'ch gwaith gael ei rannu'n fwy eang, a phwy a ŵyr, efallai y bydd eich stori'n 'mynd yn firaol'!

Cyngor ar gyfer Rhannu

  • Denwch eich cynulleidfa gyda theitl, disgrifiad a delwedd ddiddorol / addysgiadol cyn i chi rannu eich darn - dyma'r pethau fydd yn cael eu harddangos pan fyddwch chi'n ei rannu, felly mae angen i'r rhain ennyn eu diddordeb i fynd ati i ddarllen eich cynnwys!   
  • Buddsoddwch amser yn ychwanegu tagiau chwilio (e.e. #CofioErMwynHeddwch, #MerchedRhyfelHeddwch), allweddeiriau (e.e. #Heddwch, #Treftadaeth) ac enwau Twitter (e.e. @CymrudrosHeddwch, @WalesforPeace, @WCIA_Wales) fel y gall pobl ddod o hyd iddo, a bod y sefydliadau perthnasol yn cael gwybod fel y gallan nhw weld / rhannu / hyrwyddo eich gwaith. 
  • Byddwch yn ymwybodol o hawlfraint: eich deunydd gwreiddiol chi ddylai gael ei ddefnyddio yn eich cynnyrch, neu dylech gael caniatâd i rannu darnau o ffilm fel cyfweliadau neu ddeunydd archif (e.e. canllawiau YouTube). Pan fyddwch chi'n rhannu eich cynnyrch ar gyfryngau cymdeithasol, dylech ddewis 'Comin Creu' er mwyn ei rannu mor eang â phosibl (mae hyn yn golygu eich bod yn 'trwyddedu' unrhyw un i'w rannu a'i ddefnyddio). Nodwch bod eich hawlfraint personol fel arfer yn cael ei basio ymlaen i'r cyhoeddwr.
  • Cofiwch ei rannu gyda'ch ffrindiau a'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol i ddechrau, a gofyn iddyn nhw ei hyrwyddo.

article

Blog Lleisiau Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

Rhannwch eich Hanes Heddwch Cudd ar ein blog Cymru dros Heddwch swyddogol! Os ydych chi wedi ysgrifennu erthygl neu bod gennych syniad am erthygl, dilynwch y canllawiau dan sylw ac anfonwch eich darn aton ni.

Mwy

article

Map Heddwch Cymru

Mae'r holl straeon, aml-gyfryngau, safbwyntiau a syniadau, o Straeon Milwyr y Rhyfel Byd Cyntaf i Heddychwyr heddiw, wedi cael eu dwyn ynghyd ar Fap Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Gadewch eich ôl er mwyn i bobl eraill ei weld!

Mwy

article

Flickr ac Instagram (Lluniau)

Flickr ac Instagram yw'r prif raglenni ar gyfer rheoli a rhannu delweddau o safon uchel lle mae modd trefnu delweddau mewn albymau a grwpiau.

Cyflwyniad ar sut i ddefnyddio Flickr     Gwneud y defnydd gorau o Flickr         Cyfrif Flickr Cymru dros Heddwch

article

Youtube a Vimeo (Fideo)

YouTube a Vimeo yw'r prif wefannau rhannu fideos, sy'n galluogi defnyddwyr i lwytho, gwylio, rhannu, dewis ffefrynnau, gwneud sylw a thanysgrifio i ddefnyddwyr eraill. Gallwch chi hefyd drosi fideos i fformatau gwahanol i'w golygu.

Sianel YouTube Cymru dros Heddwch      Llwytho Fideo    Teclyn Trosi Fideo     Ffrydio Byw

article

SoundCloud a Phodledu

Llwyfan rhannu sain ar-lein yw SoundCloud sy'n galluogi defnyddwyr i lwytho, recordio, hyrwyddo a rhannu recordiadau sain, podlediadau a cherddoriaeth sydd wedi cael ei chreu yn wreiddiol.

Sianel SoundCloud Cymru dros Heddwch    Canllawiau SoundCloud a Phodledu     Podlediadau Eraill

article

Storio / trosglwyddo ffeiliau (dogfennau a ffeiliau mawr)

Os oes gennych chi ddogfennau mawr rydych chi am eu cynnwys yn eich erthygl, ond ei bod yn ffeil rhy fawr i'w chynnwys ar gyfryngau cymdeithasol arferol, defnyddiwch un o'r canlynol.

Dropbox     WeTransfer     Sync

article

Facebook

Gwefan rwydweithio cymdeithasol boblogaidd, sydd am ddim i'w defnyddio, yw Facebook. Mae'n galluogi defnyddwyr i greu proffiliau, rhannu / 'hoffi' lluniau, fideos ac erthyglau, creu a rheoli digwyddiadau, anfon negeseuon a hyrwyddo / hysbysebu.

Tudalen Facebook Cymru dros Heddwch     Canllawiau Facebook

article

Twitter

Gwasanaeth rhwydweithio cymdeithasol 'meicroflogio', sydd am ddim i'w ddefnyddio, yw Twitter, sy'n galluogi defnyddwyr i rannu negeseuon byr (sy'n cael eu galw'n drydariadau). Drwy ddefnyddio tagiau, enwau Twitter ac allweddeiriau, mae modd i'r negeseuon yma gael eu rhannu'n eang.

Cyfrif Twitter Cymru dros Heddwch     Canllawiau Twitter


Wicipedia

Gwyddoniadur cyfeirio ar-lein sydd am ddim yw Wicipedia, sy'n cael ei greu ar y cyd gan bobl sy'n ei ddefnyddio. Mae llawer o bobl yn gwella Wicipedia yn barhaus, a gallwch chi fod yn gyfrannwr, ac ychwanegu cynnwys at erthyglau.

Canllawiau Cyfranwyr      Rhaglen a Hyfforddiant Wicipedia gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru


Comin Wicimedia

Storfa ddigidol o ffeiliau cyfryngol (delweddau a chlipiau sain a fideo) yw Wicimedia sy'n sicrhau bod cynnwys addysgiadol, sydd yn y parth cyhoeddus neu ar drwydded, ar gael i bawb yn eu hiaith eu hunain.

Cyflwyniad i Gomin Wicimedia    Sut i'w Ddefnyddio

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA