Chwilio am Hanesion Heddwch Cudd: Hafan

    

Hanesion Heddwch Cudd

Rhwng 2016 a 2018, bydd Cymru dros Heddwch yn cefnogi gwirfoddolwyr, ysgolion a grwpiau cymunedol ledled Cymru i ddarganfod hanesion heddwch cudd, ac i ddechrau rhannu eu straeon yn gyhoeddus er mwyn dod â stori 'treftadaeth heddwch' Cymru ynghyd. Mae'r adran 'Hanesion Heddwch Cudd' wedi cael ei pharatoi i'ch arwain drwy'r broses o chwilio a chynhyrchu eich prosiectau eich hunain, gyda dolenni at gyfeirnodau ac adnoddau defnyddiol ar-lein er mwyn ei gwneud hi mor rhwydd â phosibl - ac i ddatblygu sgiliau newydd, trosglwyddadwy, ar yr un pryd!

1. Cynllunio (penderfynu ar gynnyrch, pwnc a safbwynt - a chynllunio eich prosiect)

2. Ymchwilio (defnyddio adnoddau Ar-lein ac Oddi ar-lein)

3. Cofnodi (Cyfweld â phobl, Digideiddio dogfennau / delweddau neu recordio Hanesion Llafar)

4. Ysgrifennu / Golygu (ar gyfer Blogiau, erthygl nodwedd ar gyfer y cyfryngau lleol / cymunedol, traethodau neu draethodau hir)

5. Cyflwyno (Adrodd Straeon yn Ddigidol / ffilmiau byrion, pecynnau cyflwyno ac animeiddio)

6. Rhannu (Cyhoeddi ar-lein a hyrwyddo drwy'r Map Heddwch a'r Cyfryngau Cymdeithasol)

    

Cyfrannwch - a byddwch yn Hyrwyddwr 'Treftadaeth Heddwch'

Ydych chi'n gwybod am Hanes Heddwch Cudd y gallech ei rannu? Gallwn ni ddarparu cymorth a hyfforddiant i grwpiau cymunedol, ysgolion a gwirfoddolwyr a'u helpu i gael gafael ar gyllid, neu i rannu prosiectau ac atgofion yn uniongyrchol. Cysylltwch â ni: cymrudrosheddwch@wcia.org.uk - neu cysylltwch ag aelodau o dîm Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

article

Canllaw Hyfforddiant Treftadaeth Heddwch ar gyfer Gwirfoddolwyr 

Mae'r pecyn yma'n cyd-fynd â Hyfforddiant Treftadaeth Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ar gyfer cyfranwyr cymunedol a gwirfoddolwyr digidol, gyda 'hunan-ganllaw' a dolenni at adnoddau.

Mwy
article

Canllaw Hanesion Heddwch Cudd ar gyfer Ysgolion a Grwpiau Cymunedol

Mae'r Pecyn Offer yma ar gyfer athrawon a chydlynwyr cymunedol i'w ddefnyddio gyda grwpiau neu unigolion sy'n gwneud prosiectau hanesion heddwch cudd hunan-arwain.

Lawrlwytho (Cymraeg)  Lawrlwytho (Saesneg)

Gwerslyfr Prosiect Dogfen

Y ffotograffydd Lee Stow sy'n cynnig cyngor i ffotograffwyr ifanc sydd am ddatblygu prosiect dogfennu. Mae syniadau a chyngor Lee yn rhoi cyd-destun proffesiynol i'n canllaw cam wrth gam a'n fideo ymarferol.

Mwy        Gwerslyfr        Fideo

Gwerslyfr Ysgolion 'Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch'

Cafodd y gwerslyfr 'straeon digidol' cryno yma ei ddefnyddio gan athrawon a grwpiau ysgol oedd yn gweithio ar brosiect 'Pobl Ifanc yn Codi Llais dros Heddwch' gyda'r Ganolfan a Ffotogallery yn ystod haf 2016.

Mwy

Ffurflenni i'w Llwytho

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA