Academïau heddwch o gwmpas y byd

Uchelgais Cymru yw datblygu Academi Heddwch fel cymynrodd o ddigwyddiadau coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf - dysgu o'r can mlynedd diwethaf, gan feithrin heddwch ar gyfer y can mlynedd nesaf. Beth mae academïau heddwch yn ei wneud? Dyma rai enghreifftiau o bedwar ban byd.

Mapio academïau heddwch

Global_Education.jpg

Cynhaliodd Emily Forbes, gwirfoddolwraig gyda Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, brosiect ymchwil mapio yn 2015 er mwyn nodi academïau heddwch o gwmpas y byd. Gallwch weld yr adroddiad llawn a chrynodeb ohono yma, a thabl cymharol o academïau heddwch yma. (Y mae'r rhain yn Saseneg yn unig ar hyn o bryd.  Fe fydd y crynodeb yn Gymraeg yn fuan).

Dolenni at academïau heddwch

Mae'n bosibl mai'r rhai mewn print trwm sy'n cynnig y modelau mwyaf addas i'w trosglwyddo i gynlluniau ar gyfer creu Academi Heddwch Cymru.

Peace_Institute_Campaigners_Flag.jpg

Y GOBAITH O GREU ACADEMI HEDDWCH I GYMRU

Mae grwpiau yn y gymdeithas sifil wedi bod yn ymgyrchu dros greu Academi Heddwch i Gymru ers 2008. Gallwch ddysgu rhagor am y bwriad yma.

Mwy
Welsh_National_Assembly_Senedd.jpg

DEISEB I'R CYNULLIAD CENEDLAETHOL

Yn 2013, cynhaliodd y Cynulliad ymgynghoriad cyhoeddus yn edrych ar y gefnogaeth i greu Academi Heddwch i Gymru. Mae papurau'r Pwyllgor Deisebau yma.

Mwy
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA