Murlun Heddwch gan artist Laura Sorvala, 11 Tachwedd 2014.

Ein gweledigaeth...

Ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ryngwladwyr trwy ddysgu am dreftadaeth heddwch Cymru ... Yr unigolion, y cymunedau a'r sefydliadau sydd wedi hyrwyddo rol Cymru yn hybu heddwch byd-eang o'r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. 

Amdanom 'Cymru dros Heddwch'

Yn 1922, darlledwyd y Neges Heddwch ac Ewyllys Da gyntaf erioed gan blant Cymru i weddill y byd. Roedd yn cynnwys dymuniad syml - byd lle:

“fydd dim angen i neb ohonon ni, wrth i ni dyfu'n hŷn, ddangos balchder yn y wlad lle cawson ni ein geni drwy fynd allan i gasáu ac i ladd ein gilydd”

Mae erchyllterau rhyfel yn dal i fod ar flaenau meddyliau pobl, o ddigwyddiadau coffa canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf i'r gwrthdaro dinistriol yn Syria ac mewn llefydd eraill. Mae plant Cymru yn dal i aros am weld gwireddu eu dymuniad, ac mae'r awydd i sicrhau heddwch wedi parhau i fod yn rhan bwysig o stori'r genedl yn ystod y can mlynedd diwethaf. Bydd ein prosiect ni, Cymru dros Heddwch, yn taflu goleuni ar y stori hon, gan roi sylw i un cwestiwn na chafwyd ateb iddo o'r blaen, sef:

Yn ystod y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?

Gan weithio gyda'n partneriaid profiadol, ysgolion a grwpiau ieuenctid, a gwirfoddolwyr ledled Cymru, byddwn yn cefnogi cymunedau lleol i archwilio. Bydd ein prif arddangosfa deithiol yn dwyn ynghyd elfennau o holl weithgareddau eraill y prosiect.

Monnow street celebrations after WWI peace (Wikimedia Commons).jpg

COFIO DROS HEDDWCH

Byddwn yn digido Llyfrau Coffa cenedlaethol Cymru ar gyfer y ddau Ryfel Byd, ac yn cefnogi pobl i ddarganfod y straeon y tu ôl i'r enwau....

Mwy

Project Plan Cover.jpg

ADEILADWYR HEDDWCH

Mae Adeiladwyr Heddwch Cymru wedi bod yn gerddorion a beirdd, heddychwyr a gwrthwynebwyr cydwybodol, gwleidyddion ac arweinwyr cymuned... 

Mwy

Temple of Peace.jpg

HEDDWCH NAWR

Byddwn yn ceisio cael pobl i gymryd rhan mewn trafodaethau am y ffordd mae gwrthdaro a heddwch wedi llunio Cymru heddiw...

Mwy

Wales for Peace Team with 'Mistar Urdd' in Pabell Croeso.jpg

CENEDLAETHAU'R DYFODOL

Rydym yn awyddus i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ryngwladolwyr i weithio dros ddyfodol heddychlon, a byddwn yn defnyddio treftadaeth heddwch...

Mwy

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA