Effaith a Dysg y Rhaglen

O 2014-19 mae rhaglen Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru wedi gweithio gyda miloedd o wirfoddolwyr, sefydliadau cymunedol a phartneriaid i ddadorchuddio – a datblygu o’r dechrau’n deg naratif ar gyfer – ‘Treftadaeth Heddwch’ Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Mae archif y rhaglen hon yn casglu adroddiadau gweithgareddau chwarterol, cynlluniau prosiectau, adnoddau monitro a gwerthuso ar gyfer dysgu ar y cyd ac i’w defnyddio yn y dyfodol.

Mae’r dudalen hon yn bwynt cyfeirio i bob tîm prosiect, partneriaid a chyllidwyr i ddefnyddio adroddiadau a dogfennau cynllunio wrth i’r prosiect Cymru dros Heddwch fynd rhagddo; ac ar gyfer dolenni i byrth allweddol (mae rhai dolenni dogfennau yn Office365, a all ofyn manylion mewngofnodi).

Caiff Gwerthusiad Allanol Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ei gydlynu gan Dr Jenny Kidd o Brifysgol Caerdydd (JOMEC – Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant – gweler y blog) a phrosiect Canolfan Ymgysylltu â’r Rhyfel Byd Cyntaf Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, sef 'Voices of War & Peace', a gefnogir gan Carrie Westwater ac ymchwilwyr myfyrwyr. Maent hefyd yn ymgymryd â gwerthusiad i Daith Pabïau 14-18 NOW, felly’r gobaith yw gall canfyddiadau o Gymru dros Heddwch gyfrannu at ddysg y sector ehangach o’r cyfnod canmlwyddiant.

Archif

Year Inoawr-Mawrth Ebrill-Mehefin       Gorffenaf - Medi Hydref-Rhagfyr
2018 Gaeaf 2018 Gwanwyn 2018 Haf 2018 Hydref 2018
2017 Hydref 16-Gaeaf 17 Gwanwyn 2017 Haf 2017 Hydref 2017
2016 Gaeaf 2016 Gwanwyn 2016 Haf 2016 Hydref 16-Gaeaf 17
2015 Haf 2015 Hydref 2015
2014 Prosiect Peilot