A oes byth modd cyfiawnhau rhyfel?   Ydy gwrthod ymladd yn gachgïaidd?   Pwy gredwch chi?

A ydy hi’n iawn bob tro i ddilyn credoau eich cyfeillion, neu’ch cymuned?   Os ydych yn credu bod eich llywodraeth yn anghywir, beth ddylech chi ei wneud?   Sut mae sefyll dros eich egwyddorion?

Sut gallwch chi gefnogi milwyr heb gefnogi rhyfel?   Fyddech chi’n mynd i garchar dros rywbeth rydych chi’n credu ynddo?   Beth yw eich dyfodol os glynwch at eich egwyddorion?

Sut all weithredoedd unigolyn wneud gwahaniaeth?   Sut mae eich gweithredoedd yn dilyn eich cred?   Eisiau gwybod mwy?

Croeso i arddangosfa ar-lein ‘Cred a Gweithred’

Cynnal Arddangosfa

Dyluniwyd yr arddangosfa i fod yn hyblyg ac yn rhwydd i’w symud, fel ei bod yn gallu ymweld â chynifer o gymunedau    ac sy’n bosib ar draws Cymru, a bydd yna stôr o adnoddau digidol ar gael trwy ein gwefan bydd yn ei chefnogi. Mae hyn yn cynnwys Cofrestr Pearce o Wrthwynebwyr Cydwybodol: bas data diddorol iawn sy’n dangos cofnodion tua 860 o    Gymry aeth a’i hachos am eithriad o orfodaeth filwrol i’r tribiwnlys milwrol. Y syniad yw bod yr arddangosfa yn cael ei mabwysiadu gan gymunedau, a’i bod yn gallu cael ei defnyddio fel ffocws ar gyfer gweithgareddau cymunedol ar thema heddwch – na’i gyd ydyn ni’n ofyn yw ein bod ni’n gwybod beth yw eich cynlluniau fel ein bod ni’n gallu eich helpu i hyrwyddo eich rhaglen!

Sut gall Cymru dros Heddwch eich helpu? 

Oes gennych chi stori gallwn ni ychwanegu at y gofrestr Pearce?

Dywedwch wrthym a wnewn ni eich dangos sut i’w ychwanegu.

Oes gennych ddiddordeb mewn cynnal arddangosfa?

Gallwn ni eich helpu i wneud y trefniadau. Byddwn ni’n disgwyl yn arferol bod pob lleoliad yn cadw’r arddangosfa am o leiaf pythefnos, a byddai angen i ni gadw cofnod o oriau gwirfoddolwyr, sylwadau ymwelwyr ayyb.

Oes gennych chi syniadau am weithgareddau ymgysylltu a’r gymuned o wmpas yr arddangosfa?

Gallwn ni eich helpu gyda hyfforddiant mewn sgiliau digidol a threftadaeth.

Os hoffech wybod mwy

Helpwch ni i ychwanegu stori i’n casgliad digidol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal yr arddangosfa yn eich cymuned, cysylltwch â Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, ffionfielding@wcia.org.uk, 029 20821051.

Dolenni Defnyddiol

Gweld cynnwys y paneli a digwyddiadau