Digwyddiadau Cymunedol yng Nghaernarfon, hydref 2016

Yn ôl i dudalen Hafan 'Cymru dros Heddwch' Gwynedd

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, drwy weithio gydag Amgueddfeydd Gwynedd, Mantell Gwynedd ac Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, yn cefnogi sefydliadau lleol gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n edrych ar waddol y Rhyfel Byd Cyntaf, ei effaith ar Wynedd, a'r mentrau dros heddwch sydd wedi'u cychwyn yn y can mlynedd dilynol.

Ewch i Galendr Digwyddiadau Cymru dros Heddwch (i weld yr holl ddigwyddiadau lleol sy'n cael eu cynnal)

Ewch i dudalen newyddion Cymru dros Heddwch (i ddarllen am ddigwyddiadau)
 

Dathlu Gorymdaith Heddwch, 21 Medi 2016, o'r Galeri

Women's Peace Pilgrimage 1926 Caernarfon - small.jpg

I nodi Diwrnod Heddwch y Byd ar 21 Medi, bydd grwpiau heddwch a chyfiawnder yng Ngwynedd yn dod ynghyd i ddathlu 90 mlwyddiant ers Pererindod Heddwch Merched y Gogledd yn 1926 (Gwyliwch glip Pathe yma, sy'n cynnwys Castell Caernarfon a Penzance). Yn dechrau am 2pm o'r Galeri, bydd gorymdeithwyr yn dilyn ôl troed yr orymdaith wreiddiol, cyn dadorchuddio plac coffa ar lan y dŵr yng Nghaernarfon.   

Llwytho'r Poster          Rhagor o wybodaeth am Bererindod Heddwch y Merched

Arddangosfa Cofio er mwyn Heddwch, Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, 8 Hydref - 24 Tachwedd

Book of Remembrance narrow block.png

Mae Llyfr y Cofio Cymru, sy'n cynnwys enwau 35,000 o ddynion a merched o Gymru a gollodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf, yn drysor cenedlaethol. Dim ond dwywaith y mae wedi gadael ei gartref cysegredig yn y crypt yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. Mae'r arddangosfa Cofio er mwyn Heddwch yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, sy'n cyd-redeg ag arddangosfa gosodwaith y Pabïau: Weeping Window a Dydd y Cofio 2016, yn gyfle unigryw i ymwelwyr weld y llyfr yng Nghastell Caernarfon, a chymryd rhan mewn 'gweithred goffa ddigidol' wrth i wirfoddolwyr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru drawsgrifio'r enwau er mwyn ei gwneud hi'n haws i genedlaethau'r dyfodol gael mynediad atynt. 

Rhagor o wybodaeth              Gweld y Llyfr Digidol

Ap a Llwybr Heddwch Caernarfon, yn cychwyn o Oriel Pendeitsh, o 11 Hydref ymlaen

Poppies_CaernarfonCastleAerial.jpg

Mae Caernarfon yn dref hardd iawn. Mae ganddi gaffis, orielau, celfwaith, crefftau a siopau lleol anhygoel. Mae'r dref hefyd yn gyfoeth o dreftadaeth mudiadau heddwch, effeithiau rhyfel a hanesion am golled, unigolion ysbrydoledig a phrofiadau teimladwy. Cafodd Ap Llwybr Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ei gynhyrchu ar y cyd â grwpiau cymunedol lleol fel ffordd o gynnig croeso cynnes i dreftadaeth heddwch Gwynedd a'r diwylliant lleol, a chyfle, gobeithio, i brofi tref brydferth a chroesawgar Caernarfon.    

Rhagor o wybodaeth                  Llwytho'r Ap (o 21 Hydref ymlaen)

Cynhadledd Ysgolion Cymru dros Heddwch y Rhyfel Byd Cyntaf, Galeri, 21 Hydref 2016

Schools Conference 2015 - Ysgol David Hughes presenting.jpg

Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgwyr ddatblygu sgiliau trawsgwricwlaidd, gan gynnwys sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer llythrennedd, hanes a Bagloriaeth Cymru. Yn ystod y diwrnod, bydd dysgwyr yn cael cyfle i ymwneud yn feirniadol ac yn greadigol gyda threftadaeth heddwch Cymru, gan greu straeon a darnau o gelf digidol a fydd wedyn yn cael eu rhannu'n gyhoeddus ledled Cymru a thu hwnt fel rhan o brosiect Cymru dros Heddwch. 

Rhagor o wybodaeth ac Archebu      Gweld Oriel Cynhadledd 2015

Negeseuon Heddwch o Wynedd: Oriel Pendeitsh, 24 Hydref - 20 Tachwedd

Poppies - Oriel Pendeitsch.jpg

Mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da ieuenctid Cymru wedi cael ei darlledu bob blwyddyn ers 1922 fel ffordd o sefyll yn erbyn erchyllterau rhyfel a gweithio tuag at greu byd gwell. Bydd yr arddangosfa gymunedol hon yn Oriel Pendeitsh, sydd wedi'i threfnu'n arbennig, yn dangos rhai o'r Negeseuon Heddwch ac Ewyllys Da a anfonwyd o Gymru i'r byd ac yn ôl dros y blynyddoedd. Yn ogystal, bydd negeseuon heddwch modern a gwaith celf gan ddisgyblion o Wynedd hefyd yn cael eu harddangos yr hydref hwn.

Rhagor o wybodaeth i'w chadarnhau 

Gwobrau Arwyr Heddwch: Galeri, 18 Tachwedd 2016

Poppies_Galeri.jpg

Ydych chi wedi cyfrannu at heddwch yn eich ardal chi drwy ysgrifennu, drwy greu darn o gelf, drwy ffyrdd newydd o feddwl neu drwy weithredu? Ydych chi rhwng 5 a 25 oed? Yna rhowch gynnig ar Wobrau Arwyr Heddwch 2016. Gallwch gystadlu ar eich pen eich hunan neu fel rhan o grŵp, neu gael eich enwebu gan rywun.

Y categorïau yw: Arwr Heddwch, Hyrwyddwr Treftadaeth Heddwch, Sgwennwr Heddwch, Artist Heddwch, Adeiladwr Heddwch Digidol, Dadansoddwr Heddwch.

Rhagor o wybodaeth 

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA