Ariannu ar gyfer Prosiectau Cymunedol

Gall tîm Cymru dros Heddwch, a phartneriaid ein prosiect, helpu grwpiau cymunedol i adnabod a sicrhau cymorth ariannol ar gyfer prosiectau treftadaeth heddwch lleol.

HH Blaenau - Iona Price - central b-w photo @DailyPost.jpg

Cronfa Dreftadaeth y Loteri - Rhannu Treftadaeth

Cronfa wych i ddatgelu hanes cudd, grantiau o £3,000 - £10,000 i’ch helpu i archwilio treftadaeth eich cymuned. Mae gwneud cais trwy’r rhaglen yn syml, gyda ffurflen gais byr a phenderfyniad sydyn.

Mwy

Monnow street celebrations after WWI peace (Wikimedia Commons).jpg

Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Y Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw

Grantiau o £3,000 - £10,000 i helpu i archwilio treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf. Ffurflen gais byr sydd angen ei llenwi i wneud cais, ac mae’n addas i bawb gan gynnwys ymgeiswyr tro cyntaf.

Mwy

Learning - conference.png

Gweithgareddau Celfyddydol Cymunedol

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn darparu nifer o ffrydiau ariannu i gefnogi prosiectau creadigol a mentrau cymunedol ac i ysbrydoli gweithredoedd cyhoeddus.

Mwy

UNA Peace garden mosaics volunteers website 3

Gweithgareddau Ieuenctid

Mae yna amrywiaeth o ffrydiau ariannu ar gyfer prosiectau pobl ifanc gan gynnwys Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Y Gronfa Loteri Fawr a Comic Relief. Yn cynnwys canllaw defnyddiol ar bob cronfa.

Cysylltiadau defnyddiol eraill

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA