Arddangosfa Cofio dros Heddwch, Caerdydd - Deml Heddwch

w/Click the image to see full size

Dechrau: 29 Mehefin 2016 - 10.00
Diwedd: 24 Medi 2016 - 18.00
Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Cymru dros Heddwch

Lleoliad: Y Deml Heddwch, Caerdydd

See bottom of page for location details

Mae Llyfr Cofioen Cedlaethol Cymru yn dal enwau 35,000 o ddynion a merched a roddodd eu bywydau yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

Mae’r arddangosfa hon yn adrodd hanes y Llyfra stori rhai o’r enwau sydd ynddo, a sut ei defnyddiwyd er mwyn cofio dros heddwch. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i ddarganfod y Llyfr trwy gopi digidol newydd crewyd gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Am y tro cyntaf erioed mae’r enwau yn y llyfr ar gael i bawb i weld ac astudio.

Bydd yr arddangosfa hefyd yn dechrau ymchwilio themau pellach project Cymru dros Heddwch, yn benodol y cwestiwn canolog, sef: yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?

E-bostiwch ni:cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

CofiodrosHeddwch Caerdydd 1.jpg Download

Rhaglen o Ddarlithoedd Cyhoeddus

Teithiau o amgylch y crypt a'r Deml Heddwch

Bob dydd Gwener, 1pm 8 Gorffennaf - 23 Medi

Ymwelwch â'r crypt yn sylfeini'r adeilad (i lawr un rhes o risiau) i weld Llyfr y Cofio ac i ddysgu mwy am hanes yr adeilad unigryw hwn.

Noson agored prosiectau heddwch

13 Gorffennaf 5pm-7pm

Hoffech gael gwybod mwy am gasglu straeon heddwch? Cyflwyniad i'r prosiect yn ogystal â sesiwn ymarferol i fynd i afael â’r technoleg.

Gŵyl Heddwch

Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf 10pm – 4pm

Dewch â'ch teulu i'r dathliad hwn o bopeth heddychlon! Cerddoriaeth ryngwladol, bwyd, sgyrsiau gemau, llwybrau a theithiau. Dewch â phicnic i'w fwynhau yn ein gardd heddwch.

Gweithdai Sgiliau: casglu a rhannu treftadaeth heddwch

6 Gorffennaf 9.30am i 1pm: Hyfforddiant arwain teithiau, i'n helpu i gynnig cyfres o deithiau i ymwelwyr.

20 Gorffennaf. Bore: Casgliad y Werin Cymru

20 Gorffennaf, Prynhawn: Gweithdy golygu Wicipedia

Ymunwch â ni trwy'r dydd neu am hanner diwrnod ar gyfer hyfforddiant (achrediad yn bosib) a fydd yn trosglwyddo'r sgiliau sydd eu hangen i chi lwytho treftadaeth i CyW, a golygu ac adolygu tudalennau Wicipedia.

21 Gorffennaf 10am-4pm Casglu straeon Milwyr

Dysgu sut i ddefnyddio app 'Cymru yn y Rhyfel' i storio eich ymchwil sy'n ymwneud â milwyr y Rhyfel Byd Cyntaf.

GALW GWIRFODDOLWYR!

Mae sawl rôl ar gael, gan gynnwys arweinwyr teithiau a gwirfoddolwyr archif

Cyfeiriad:
Y Deml Heddwch
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3AP

< Yn ôl

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA