Gweithdy 'Cred a Gweithred', Llanbedr Pont Steffan

w/Click the image to see full size

17 Mai 2017
17.30 - 19.30

Mae’r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Trefnydd: Cymru dros Heddwch

Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan, Profysgol y Drindod Dewi Sa

Llyfrgell y Sylfaenwyr, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

See bottom of page for location details

Can mlynedd o Gred a Gweithred:

Prosiect pedair mlynedd yw Cymru dros Heddwch a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac sydd yn anelu at gasglu a rhannu hanes sgil-effeithiau rhyfel a heddychiaeth ar Gymru.  Bydd Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, yn rhannu rhai storïau sydd yn dod i’r amlwg, a chyflwyno peth o’r cyfarpar digidol a ddefnyddir gennym i olrhain treftadaeth heddwch Cymru. 

5.30pm Dydd Mercher, 17 Mai

Llyfrgell y Sylfaenwyr, Prifysgol y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan

LAWRLWYTHO TAFLEN

Cyfeiriad:
Llyfrgell y Sylfaenwyr,
Prifysgol y Drindod Dewi Sant,
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

w/Attached Documents:
Gweithdy Cred a Gweithred - Poster Mai 2017 bilingual.pdf

< Yn ôl

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA