Eisteddfod yr Urdd

Yn ystod Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili fe lansiwyd prosiect ‘Cymru dros Heddwch’ yn swyddogol. Rhwng nawr a 2018 bydd y prosiect cyffrous hwn a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac a reolir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn gofyn y cwestiwn canolog: “Yn y 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?” Ac nid yw hwn yn gwestiwn damcaniaethol. Yr amcan dros y pedair blynedd nesaf yw ymgysylltu â 100,000 o bobl i ddarganfod ac archwilio treftadaeth heddwch Cymru, gan gynnwys datgelu storïau cudd am ddynion a merched a fu’n weithgar dros heddwch. Bydd y prosiect yn crynhoi barn pobl ar ryfeloedd cyfoes a sut i ennill heddwch, ac yn adeiladu gweledigaeth am rôl Cymru yn y byd dros y can mlynedd nesaf.


Gweithgaredd allweddol i’r Urdd fydd datguddio hanes y Neges Heddwch ac Ewyllys Da a drosglwyddwyd gan bobl ifanc Cymru i bobl ifanc y byd bob blwyddyn ers 1922. Yn ystod y lansiad swyddogol meddai Prif Weithredwr yr Urdd, Efa Gruffudd Jones, “Mae’r prosiect hwn yn un hynod gyffrous. Edrychwn ymlaen at olrhain hanes Neges Heddwch ac Ewyllys Da’r Urdd dros y 90 mlynedd diwethaf, ac at gynnwys pobl ifanc yn y drafodaeth ynghylch ystyr gweithredu dros heddwch heddiw wrth i ni symud tuag at ein canmlwyddiant.”


Cychwynnodd y daith i ddatgelu’r hanes yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd, lle cymerodd pobl ifanc ran mewn cyfres o weithgareddau heddwch. Ym Mhentre Mistar Urdd ysgrifennodd pobl ifanc negeseuon heddwch ac ewyllys da personol ar babïau gwynion am yr hyn y mae heddwch yn ei olygu iddyn nhw – yn y cartre, yr ysgol, y gymuned, yng Nghymru a’r byd. Sgwrsiodd plant a phobl ifanc am ryfel a heddwch gyda'r artist Laura Sorvala, a gyfleodd eu sylwadau ar furlun ‘Cymru dros Heddwch’ yn y Babell Groeso. Yn mesur 3m wrth 1.5m mae’r murlun anferth hwn yn cynrychioli’r agweddau, y datblygiadau a’r dewisiadau sy'n nodweddu treftadaeth heddwch Cymru – yn y gorffennol, y presennol ac i’r dyfodol. Ar ôl ei gwblhau cafodd y murlun ei arddangos yn y Babell Groeso ochr yn ochr â negeseuon heddwch ac ewyllys da personol yr eisteddfodwyr.


Y mae heddwch – yn y cartre, yr ysgol a’r gymuned – o bwys i bobl ifanc. Yn ystod y pedair mlynedd nesaf bydd ‘Cymru dros Heddwch’ yn eu galluogi i fynegi eu barn ar y thema hon ac yn eu cefnogi i gymryd rhan yn y prosiect fel heddychwyr ifanc.

Gallwch ddysgu rhagor am brosiect Cymru dros Heddwch ar y wefan hon, neu ymunwch fel gwirfoddolwr, cefnogwr neu bartner lleol drwy anfon e-bost at cymrudrosheddwch@wcia.org.uk.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA