Cymru dros Heddwch yn yr Eisteddfod ym Meifod

Cychwynnodd yr Eisteddfod wrth i'r Dr R Alun Evans gyhoeddi o lwyfan y Brifwyl bod prosiect Cymru dros Heddwch wedi derbyn miliwn o bunnau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri er mwyn ateb y cwestiwn ‘Yn y 100 mlynedd ers dechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?’

Dechreuodd yr wythnos o weithgareddau gyda’n llwybr heddwch lle roedd gofyn i bobl ifanc ddarganfod 'hanes cudd heddwch' mewn wyth stondin gwahanol er mwyn casglu eu gwobr ar y diwedd. Roedd Cymru dros Heddwch yn falch iawn o groesawu'r Prifardd Mererid Hopwood gyda 'Llyfr Gwyn Heddwch' Caerfyrddin y gallai pobl ei lofnodi er mwyn 'ymrwymo i weithio tuag at heddwch yn y byd'. Llofnodwyd y llyfr gan gannoedd o bobl, gan ychwanegu at yr enwau blaenorol sy'n cynnwys Desmond Tutu.

Un o gryfderau prosiect Cymru dros Heddwch yw partneriaid y prosiect. Roedden ni'n falch iawn o gefnogi lansiad llyfr Cymdeithas y Cymod ‘Dilyn Ffordd Tangnefedd’ sy'n datgelu peth o hanes heddwch yng Nghymru.

Un rhan o brosiect Cymru dros Heddwch yw edrych ar ddatgelu a darganfod straeon y Gwrthwynebwyr Cydwybodol yn erbyn rhyfel, a gan fod yr Eisteddfod yn fan cyfarfod i gymaint o bobl Cymru roedd yn gyfle perffaith i ddechrau casglu rhai o'r straeon ar fideo.

Fel cyfraniad at y seremoni i nodi 70 mlynedd ers bomio Hiroshima ar 6 Awst, bu'r Cydlynydd Dysgu Jane Harries yn siarad am y diwrnod ar radio'r BBC.

Meddai Noam Devey, Cydlynydd Ieuenctid Cymru dros Heddwch: "Gawson ni amser gwych! Roedden ni'n falch iawn o gyhoeddi enillydd y llwybr heddwch, sef Syfi. Un o fy uchafbwyntiau personol i oedd cwrdd ag un o fy arwyr, y bardd Benjamin Zephaniah, a oedd yn llawn cyffro o glywed am ein prosiect ni. Gobeithio y gallwn ni ganfod rhyw ffordd o gydweithio."

Gallwch ddysgu rhagor am brosiect Cymru dros Heddwch ar y wefan hon, neu ymunwch fel gwirfoddolwr, cefnogwr neu sefydliad partner lleol drwy anfon e-bost at cymrudrosheddwch@wcia.org.uk.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA