Academi Heddwch Cymru

Lansiodd Menter Academi Heddwch Cymru ei hadroddiad cyntaf – ar ‘Faint y Presenoldeb Milwrol a’i Ddylanwad yng Nghymru’ – yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod. Mae hyn yn garreg filltir i’r Fenter, oherwydd dyma’r enghraifft gyntaf o’r math ar ymchwil ffeithiol o safon y bydd academi heddwch yn ei gynhyrchu yn y dyfodol.


Mae’r adroddiad yn cwmpasu’r meysydd canlynol:

1. Canolfannau, barics a chatrodau yng Nghymru
2. Personél y Lluoedd Arfog ar 1 Ionawr, 2015
3. Recriwtio
4. Cadetiaid
5. Ysgolion, colegau a gweithgareddau allgyrsiol
6. Ymchwil, gwariant a diwydiannau Milwrol yng Nghymru


Beth, felly, yw prif ganfyddiadau’r adroddiad? Y prif gasgliad yw bod presenoldeb milwrol yng Nghymru wedi’i leihau ers i adroddiad ‘Y Ddraig Khaki’ gael ei gyhoeddi gan Gymdeithas y Cymod yn 2006. Ar yr un pryd mae peth o’r wybodaeth yn ysgytiol – e.e. y ffaith bod 85% o holl arwynebedd Cymru wedi’i ddynodi yn Ardal Hedfan Isel, a bod 74% o ysgolion uwchradd Cymru wedi derbyn ymweliad gan y fyddin yn 2011 – 2012. Mae hefyd yn peri pryder bod 9% o'r milwyr yng Nghymru rhwng 16 a 24 oed o gymharu â'r ganran ar gyfer y Deyrnas Unedig at ei gilydd, sef 5%.


Beth bynnag fo ein barn am y wybodaeth yn yr adroddiad hwn, fodd bynnag, mae’n rhoi darlun clir a ffeithiol o faint y presenoldeb milwrol yn y Gymru gyfoes, wedi’i seilio ar ymchwil drylwyr. Gellir llawrlwytho crynodeb a fersiwn llawn yr adroddiad isod.


Llwytho'r Crynodeb i lawr
Llwytho'r Adroddiad Llawn i lawr
Llun: Milwyr Bataliwn Cyntaf y Cymry Brenhinol yn cymryd rhan yn Ymarferiad Askari Thunder yn Kenya, Affrica. Y Weinyddiaeth Amddiffyn 45152624 gan y Rhingyll Ian Forsyth RLC/MOD. Wedi'i drwyeddu o dan OGL drwy Gomin Wicipedia - https://commons.wikimedia.org/wiki/Hafan

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA