Gwirfoddolwyr Rhyngwladol yn ysbrydoli'r Ardd Heddwch

Prosiect Gwirfoddoli Rhyngwladol Gardd Heddwch UNE (2 - 14 Awst)

Yn ystod mis Awst mae UNA Exchange wedi bod yn croesawu gwirfoddolwyr o bedwar ban byd ar gyfer 'gwersyll heddwch' pythefnos o hyd yng Nghaerdydd. Yn ystod y gwersyll, fel rhan o brosiect Cymru dros Heddwch, maen nhw wedi bod yn datblygu'r Ardd Heddwch.

Ar ôl cael croeso cynnes cafodd y gwirfoddolwyr ddysgu am hanes y Deml Heddwch, ac fe gawson nhw fynd am daith heddwch o gwmpas y brifddinas. Dros y pythefnos canlynol gweithiodd y gwirfoddolwyr gyda gwahanol grwpiau cymunedol gan gynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid o Ganolfan y Drindod, canolfan Bwdhaeth Tibetaidd a chanolfan gymunedol Cathays.

Rhan fawr o’r prosiect oedd y gwaith ar yr Ardd Heddwch y tu ôl i'r Deml Heddwch. Adlewyrchwyd maint y dasg yn ymateb Maria (gwirfoddolwraig o Farselona) a ddisgrifiodd y lle fel "gardd ysbrydion". Fodd bynnag, yn dilyn pythefnos a 50 awr o waith caled yn tacluso, yn torri ac yn glanhau, roedd yn bleser clywed Maria yn dweud: “mae gweld y newidiadau yn rhoi cymaint o foddhad, mae'r ardd yn llawer mwy atyniadol erbyn hyn. Gobeithio y bydd y gwaith yn parhau er mwyn cynnal yr ardd ar gyfer y dyfodol.”

Gweithiodd y gwirfoddolwyr hefyd gyda'r artist mosäig Maureen O’kane i greu dau fosäig newydd fydd nawr yn croesawu pobl i’r Ardd Heddwch.

I gyd-fynd â Diwrnod Ieuenctid y Byd (Awst 12fed) cymerodd y gwirfoddolwyr ran mewn gweithdy yn trafod y cysyniad o 'Heddwch'.

Gallwch ddysgu rhagor am brosiect Cymru dros Heddwch ar y wefan hon, neu ymunwch fel gwirfoddolwr, cefnogwr neu sefydliad partner drwy anfon e-bost at cymrudrosheddwch@wcia.org.uk.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA