Pabi i 'Wylo am Heddwch' oddi ar waliau Castell Caernarfon yn 2016

Mae prosiect Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) yn falch iawn o fod yn llwyddiannus mewn cais ar y cyd gyda Chastell Caernarfon, CADW ac Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i ddod â phabïau eiconig Tŵr Llundain i Gymru ar gyfer Dydd y Cofio 2016.

Castell Caernarfon yw'r lleoliad cyntaf yng Nghymru i fod yn gartref i osodwaith Poppies: Weeping Window gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, sy'n cael ei reoli gan Gomisiynau Celf Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf 14-18NOW. Rhaeadr yn cynnwys miloedd o babïau serameg wedi'u gwneud â llaw yw Weeping Window, ac yn wreiddiol roedd i'w gweld yn llifo o ffenestr uchel i'r tir islaw Tŵr Llundain fel rhan o'r gosodwaith Blood Swept Lands and Seas of Red. Ar hyn o bryd mae modd gweld y gwaith yn Neuadd San Siôr, Lerpwl a hynny tan 16 Ionawr 2016. Bydd y pabïau i'w gweld yng Nghastell Caernarfon rhwng 12 Hydref a 20 Tachwedd 2016

Bydd rhan o Gastell Caernarfon, sy'n un o Safleoedd Treftadaeth y Byd, yn gartref i nifer o ddigwyddiadau i goffáu'r Rhyfel Byd Cyntaf yn ystod y tair blynedd sy'n weddill o'r Canmlwyddiant, gan gyfrannu at raglen goffáu genedlaethol y canmlwyddiant, Cymru'n Cofio 1914-1918. Mae'n gartref i Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, sydd wedi ymgartrefu mewn dau o'r tyrau, ac o ganlyniad roedd 14-18NOW, y rhai sy'n cyflwyno'r pabïau, yn credu bod y Castell yn safle addas i gynnal yr arddangosfa a'r rhaglen gysylltiedig o weithgareddau, a fydd yn cael eu rheoli a'u datblygu ar y cyd â'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a rhaglen "Cymru dros Heddwch" Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

Meddai Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch "mae arddangosfa'r pabi yn eiconig, ac mae Caernarfon yn lleoliad eiconig, felly ein gobaith ni yw y bydd hyn yn gyfle i gyfleu neges o Gymru am Gofio er mwyn Heddwch. Fe wnaeth 35,000 o ddynion a merched Cymru roi eu bywydau - fe gollwyd cenhedlaeth sy'n cael eu symboleiddio gan y bardd Hedd Wyn o Drawsfynydd, a syrthiodd gyda chymaint o Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol eraill yn Passchendaele yn 1917. 

Fe wnaeth effaith erchyll y rhyfel - ar y rhai a oroesodd y ffosydd ac ar gymunedau Cymru - arwain at greu mudiadau heddwch, fel yr Urdd, sydd wedi siapio meddylfryd cenedlaethol Cymru hyd heddiw. Wrth i'r pabïau raeadru o Gastell Caernarfon ar gyfer Dydd y Cofio 2016, rydyn ni'n edrych ymlaen at weithio gydag ysgolion a grwpiau cymunedol i ystyried sut, yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, mae pobl gyffredin ledled Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch. Byddwn hefyd yn ystyried heddwch heddiw ac ar gyfer y cenedlaethau a ddaw."

Bydd tîm Cymru dros Heddwch WCIA yn hwyluso:

  • Arddangosfa 'Cofio er mwyn Heddwch', gan alluogi ymwelwyr i ryngweithio gyda Llyfr y Cofio o'r Rhyfel Byd Cyntaf a'r gwaith diweddar o'i drawsgrifio'n wirfoddol
  • Adnoddau Addysgol, Gweithdai Ysgolion a gweithgareddau ledled Cymru, gan gynnwys Cynhadledd Ysgolion ar y Rhyfel Byd Cyntaf o'r enw 'Cofio er mwyn Heddwch', i gyd-fynd â chyflwyno'r Pabïau.
  • Gweithdai Hanesion Heddwch Cudd a hyfforddiant gyda gwirfoddolwyr ledled Cymru, i gefnogi cymunedau lleol i ddarganfod sut maen nhw wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf.
  • Digwyddiadau a Thrafodaethau Cyhoeddus yn edrych ar dreftadaeth heddwch Cymru a'i pherthnasedd i'r byd heddiw - gan gynnwys digwyddiadau cymunedol a chyfres o ddarlithoedd prifysgol.
  • Gosodweithiau o Gelf Gymunedol yn ymateb i'r pabïau, fel Gweithred o Gofio a fydd yn canolbwyntio ar heddwch a chenedlaethau'r dyfodol.
  • Cyfranogiad pobl ifanc a myfyrwyr, drwy brosiectau astudio, gwirfoddoli lleol a rhyngwladol, cyfnewidfeydd a Neges Heddwch ac Ewyllys Da ryngwladol Cymru.     

Yn ogystal â gweithio gyda Cadw ac Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, bydd WCIA hefyd yn cydweithio'n agos gyda chartref Hedd Wyn, Yr Ysgwrn, Amgueddfa Lloyd George, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Urdd Gobaith Cymru i ddarparu'r rhaglen gyffrous yma o weithgarwch. Gobeithiwn y bydd yn rhoi pwyslais newydd i Daith y Pabïau o gwmpas gwledydd Prydain gan daro nodyn Cymreig. 

Os hoffech chi neu'ch grŵp cymunedol gymryd rhan, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.cymrudrosheddwch.org e-bostiwch cymrudrosheddwch@wcia.org.uk neu cysylltwch â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru drwy ffonio 02920821051 (Caerdydd) neu 01248 672104 (Bangor).

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA