Diwrnod Agored i'r Cyhoedd Gasglu Treftadaeth

BoR&Peace Llangefni Guides (20).jpg

Cyhoedd i gofnodi hanes milwyr y Rhyfel Mawr a threftadaeth heddwch Cymru

Ar y 30 Ionawr, 10am tan 4pm, yn y Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth, bydd cyfle i’r cyhoedd gyfrannu i gofnodi hanes Cymru, boed drwy drawsgrifio enwau milwyr a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf neu drwy gofnodi hanes heddychwyr Cymru ar Wicipedia. Mae’r Diwrnod Agored, a drefnir gan Cymru dros Heddwch, yn cyd-fynd â lansiad Arddangosfa Cofio dros Heddwch, sydd yn cyflwyno ac yn adrodd stori arbennig Llyfr y Cofio o’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Y Diwrnod Agored (10yb-4yp) a Lansiad Swyddogol yr Arddangosfa (3yp)

Bydd cyfle o 10 o’r gloch y bore ymlaen i weld arddangosfa Llyfr y Cofio Cenedlaethol a dewis o ystod o weithdai am ddim i’r cyhoedd:

  • Ymchwilio a thrawsysgrifio copi digidol Llyfr y Cofio – er mwyn i genedlaethau’r dyfodol fedru chwilio am enwau yn ddigidol.
  • Darganfod mwy am adnoddau ar-lein er mwyn ymchwilio a rhannu hanesion o gyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf.
  • Codi ymwybyddiaeth am dreftadaeth heddwch Cymru: dysgu sut i ddarganfod a golygu gwybodaeth sydd yn berthnasol ar Wicipedia.
  • Ymchwilio ac ychwanegu at gasgliadau ar-lein Casgliad y Werin Cymru, gan ddysgu sut gall unigolion ddefnyddio’r adnodd ac ychwanegu ato drwy sganio lluniau ac archifau teuluol.

I sicrhau lle ar y gweithdai mae modd cofrestru ar-lein https://www.eventbrite.co.uk/e/cofio-dros-heddwch-diwrnod-agored-a-lansiad-yr-arddangosfa-remembering-for-peace-open-day-and-tickets-20695911027 neu alw Ffion Fielding neu Fi Gilligan ar 029 20821051.  

Am 3 o’r gloch bydd lansiad swyddogol yr arddangosfa, a chyfle i werthfawrogi cyfraniad gwirfoddolwyr sydd yn rhan bwysig o’r prosiect Cymru dros Heddwch

Yr Arddangosfa

Hyd at 16eg Ebrill, bydd arddangosfa Cofio dros Heddwch yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae’r arddangosfa yn olrhain hanes Llyfr y Cofio Cenedlaethol Cymru, sydd yn cynnwys enwau 35,000 o ddynion a merched a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n adrodd hanes rhai o’r unigolion a enwir, a sut y defnyddiwyd y Llyfr er mwyn cofio dros heddwch. Gan amlaf mae’r Llyfr gwerthfawr hwn dan glo, dan ddaear yn y crypt, yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. I’r rhai na fedrant gyrraedd Aberystwyth, mae modd gweld y tudalennau wedi sganio ar safle Casgliad y Werin  www.casgliadywerin.cymru/discover/query/book%20of%20remembrance.

Darlithoedd Cyhoeddus

Bydd yr arddangosfa hefyd yn dechrau ymchwilio themâu pellach prosiect Cymru dros Heddwch, yn benodol y cwestiwn canolog, sef: Yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, sut mae Cymru wedi cyfrannu at yr ymgais i sicrhau heddwch?

Yn cyd-fynd a’r arddangosfa yn Aberystwyth, bydd cyfres o ddarlithoedd Dydd Mercher ar themâu yn gysylltiedig â’r Rhyfel Byd 1af, gan ddechrau gyda darlith ar Ffoaduriaid o Wlad Belg gan Christophe Declercq 17-2-2016, ac yna darlith ar Wrthwynebwyr Cydwybodol Cymru gan Aled Eurig 2-3-2016.

Ceir mwy o wybodaeth ar www.cymrudrosheddwch.org.

Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect pedair blynedd sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Treftadaeth y Loteri ac sy'n cael cefnogaeth gan ddeg o sefydliadau partner gan gynnwys y Llyfrgell Genedlaethol, prifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, a mudiadau fel yr Urdd a Chymdeithas y Cymod. Mae Cymru dros Heddwch yn brosiect treftadaeth sy'n gweithio gyda chymunedau ar draws Cymru ond hefyd yn flaengar wrth geisio dechrau trafodaeth am faterion heddwch er lles cenedlaethau'r dyfodol. 

 

 

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA