Gweithdy trawsysgrifio: 4ydd Mawrth, Archifau Morgannwg - galw am wirfoddolwyr!

Rydym yn brysur yn cyflawni'r gwaith o drawsysgrifio'r 35,000 o enwau sydd yn Llyfr Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf, a bydd y gweithdy nesaf ar y 4ydd o Fawrth yn Archifdy Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, o 10am - 4pm.

Oes gennych chi gwpwl o oriau i’w sbario? Hoffech chi ddarganfod mwy am y Llyfr, ymchwilio’r copi digidol a’n helpu ni i greu'r cofnod unigryw hwn?

Mae Llyfr y Cofio Cenedlaethol Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn cynnwys enwau 35,000 o aelodau’r lluoedd arfog o Gymru neu oedd a rhieni o Gymru a fu’n gwasanaethu ac a fu farw yn y Rhyfel, ac rydyn ni angen eich cymorth chi i gofio pob un ohonyn nhw. Gallwch chi ein helpu i gyflawni'r dasg?

 Ers 1938, mae’r Llyfr wedi cael ei gadw yn y Deml Heddwch a Iechyd ym Mharc Cathays, Caerdydd mewn crypt pwrpasol, i’n hatgoffa am erchyllterau rhyfel a phwysigrwydd ymdrechu am heddwch.

Er mwyn gallu dod o hyd i bob enw, ymchwilio a chofio am bob un unigolyn, mae angen i ni drawsgrifio’r Llyfr, o’r copi digidol crëwyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae hyn yn golygu rhoi pob enw, gyda’r wybodaeth arall sydd wedi’i nodi (catrawd, tref geni . . .), mewn cronfa ddata a’u cyhoeddi fel y gall cenedlaethau’r dyfodol ‘chwilio’ drwy’r Llyfr mewn ffordd nad yw’n bosibl ar hyn o bryd. Mae’n broses hawdd iawn – munud neu ddwy sydd ei hangen i drosglwyddo pob enw - ond mae angen eich help chi arnom ni i gyflawni’r gwaith!

Does dim angen unrhyw wybodaeth flaenorol: bydd hyfforddiant lawn ar gael ar y diwrnod.  Darparwyd cinio a lluniaeth yn ystod y dydd.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael. Gallwch ymgofrestru fan hyn. Neu cysylltwch â Ffion Fielding, cydlynydd cymunedol Cymru dros Heddwch:  ffionfielding@wcia.org.uk (029 2022 1051) am fwy o wybodaeth.

Am wybodaeth bellach am Archifau Morgannwg, ewch i'w gwefan.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA