Arddangosfa i gofio 90 mlwyddiant cynhadledd heddwch ryngwladol yn Aberystwyth

Ymweliad Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth yn 1926 

Cover of the Congress Programme

I ddathlu 90 mlwyddiant ymweliad rhyfeddol Ffederasiwn Rhyngwladol o Gymdeithasau Cynghrair y Cenhedloedd ag Aberystwyth, cynhelir arddangosfa yn Llyfrgell Hugh Owen, Aberystwyth, rhwng 20fed o Fehefin a’r 29ain o Orffennaf 2016.

Y bwriad gwreiddiol yn 1926 oedd cynnal y digwyddiad yn Dresden, ond am resymau a amlygir yn yr arddangosfa, i Aberystwyth ddaeth y gynhadledd rhwng 29ain o Fehefin a’r 3ydd o Orffennaf 1926. O ddarllen rhestr y dinasoedd eraill y bu’r Ffederasiwn yn ymweld â hwy, ceir gwell syniad o’r anrhydedd a ddaeth i du Aberystwyth: 1919 Paris, 1919 Llundain, 1919 Brwsel, 1920 Milan, 1920 Genefa, 1922 Prag, 1923 Fiena, 1924 Lyon, 1925 Warsaw, 1926 Aberystwyth, 1927 Berlin, 1928 Yr Haag, 1928 Prag a 1929 Madrid.

Ceir yn yr arddangosfa gipolwg ar rhan o’r broses i sefydlu heddwch ar ol y Rhyfel Mawr, a gwelir yma dystiolaeth unwaith yn rhagor o ymroddiad a dylanwad David Davies AS, ŵyr David Davies Llandinam, a brawd y chwiorydd Gwendoline a Margaret Davies, Gregynog. Mae yma hefyd wybodaeth ddiddorol am y gefnogaeth a gafwyd yn lleol a’r mannau yr ystyrid yn atyniadau addas ar gyfer tripiau dydd i fynychwyr y gynhadledd.

Mae Llyfrgell Hugh Owen ar agor rhwng 8.30 a 5.30 Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Ceir cefndir cynhwysfawr o’r arddangosfa a baratowyd gan Elgan Davies fan hyn a gwybodaeth bellach ar https://aberrarebooks.wordpress.com/.

Cysylltiadau eraill o ddiddordeb posib yw parhad ymdrechion cymuned Aberystwyth i ganfod heddwch a chymod, yn ogystal â’r gwaith clodwiw sy’n parhau ar y gweill yn Sefydliad Coffa David Davies.

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA