#MwyYnGyffredin: y Deml Heddwch yn cofio bywyd Jo Cox AS

Mae'n fraint gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru allu cynnal #MwyYnGyffredin, gŵyl o weithredu i ddathlu bywyd Jo Cox AS ddydd Mercher yma.

Bydd y digwyddiad, a drefnwyd gan Stephen Doughty AS ar y cyd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Cymru dros Heddwch, Hub Cymru Affrica ac Oxfam Cymru, yn digwydd ar y diwrnod fyddai wedi bod yn ben-blwydd ar y ddiweddar Aelod Seneddol yn 42 oed. Bydd yn ŵyl o ymgyrchu a 'gwneud gwahaniaeth'. Mae'r cyfarfod, rhwng pedwar a saith o'r gloch yn y Neuadd Farmor, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y Deml Heddwch, yn rhan o gyfres fyd-eang o ddigwyddiadau, ar thema 'beth allwn ni ei wneud?’

Meddai Stephen, sy'n Aelod Seneddol De Caerdydd a Phenarth: "Fel hyn roedd Jo yn gweld y byd, yn fy mhrofiad o weithio gyda hi, yn Oxfam ac yn San Steffan. Fe fyddwn i'n arbennig o hoff o weld unrhyw un neu unrhyw sefydliad sy'n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol, hawliau dynol, ffoaduriaid, hawliau merched neu drechu tlodi yn dod draw i rannu eu gwaith gyda hen wynebau a wynebau newydd, ac i esbonio sut y gall pobl ymuno yn y gwaith o wneud gwahaniaeth a dangos, fel dywedodd Jo, bod ganddon ni fwy yn gyffredin nag sy'n ein gwahanu ni."

Roedd rhaglen Cymru dros Heddwch Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i fod i gynnal noswaith agored ar yr 22ain, i hybu cyfleoedd gwirfoddoli dros yr haf yn gweithio ar ddatgelu treftadaeth heddwch Cymru. Bydd hyn yn digwydd fel rhan o'r digwyddiad ehangach yn y Deml Heddwch.

Meddai Craig Owen, Pennaeth Cymru dros Heddwch yng Nghanolfan Materion Heddwch Cymru, a oedd yn nabod Jo pan oedd yn gweithio yn Oxfam rhwng 2002 a 2007: "Roedd Jo yn ferch bositif ac ysbrydoledig, oedd yn canolbwyntio ar ddod â phobl ynghyd, i oresgyn eu rhaniadau er mwyn gwneud y gwahaniaeth mwyaf posib wrth geisio creu byd gwell. Fel y soniodd ei gŵr Brendan, yr hyn y byddai hi wedi ei hoffi fyddai gweld pobl yn uno i frwydro yn erbyn y casineb a'i lladdodd hi."

"Yr wythnos nesaf, ar y cyntaf o Orffennaf, byddwn yn cofio can mlynedd ers Brwydr y Somme - ac yn cofio sut yr arweiniodd rhaniadau, gwrthdaro a chasineb at golli cenhedlaeth. I gofnodi'r digwyddiad, bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn agor arddangosfa #CofiodrosHeddwch fydd yn cael ei chynnal drwy'r haf. Fe gafodd y Deml Heddwch ei hadeiladu gan y rhai a oroesodd y Rhyfel Byd Cyntaf, fel symbol o obaith y cenedlaethau a aeth ymlaen i weithio dros heddwch ac undod. Roedd agwedd Jo at fywyd yn cyd-fynd yn berffaith â'r hyn yr adeiladwyd y Deml Heddwch i'w gynrychioli; bydd hanes yn ei chofio fel arwr heddwch go iawn, a bydd ysbryd heddychwyr y presennol a'r gorffennol gyda ni yn ystod y prynhawn teimladwy yma."

Meddai Susie Ventris-Field, Dirprwy Brif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru: "Fe ysbrydolwyd miloedd o bobl gan Jo Cox drwy ei hymgyrchu i greu byd gwell. Rydyn ni'n falch ein bod ni'n gallu cynnal yr ŵyl yma, i ddathlu bywyd Jo a'r achosion oedd yn bwysig iddi, yn Nheml Heddwch Cymru – a adeiladwyd yn benodol er mwyn creu byd gwell allan o gasineb a gwrthdaro rhyfel. Rydyn ni'n gobeithio, drwy'r digwyddiad yma - sy'n un o lawer o gwmpas y byd - y gall gwaddol Jo gynnig gobaith, ac ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ryngwladolwyr yng Nghymru i wirfoddoli ac uno i weithredu gyda'i gilydd dros fyd gwell."

I ddysgu rhagor neu i ddatgan diddordeb mewn gwirfoddoli, ewch i:

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA