CRED A GWEITHRED: Arddangosfa NEWYDD

CRED A GWEITHRED: Arddangosfa NEWYDD sy’n astudio gwrthwynebiad i ryfel a chwestiynu eich cydwybod yn y Rhyfel Byd Cyntaf a thu hwnt.

Lansiad yr arddangosfa yn ei leoliad cyntaf yn Eglwys Undebol Dewi Sant, Pontypridd, 5-13 Tachwedd.

Am yr arddangosfa

Mae’r arddangosfa newydd hwn gan brosiect Cymru dros Heddwch yn archwilio’r rhesymau ynghylch pam dewisodd rhai gwrthwynebwyr cydwybodol y llwybr anodd o wrthsefyll gorfodaeth filwrol yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n ystyried rhai o’r problemau y bu iddynt eu hwynebu, pan gredodd cannoedd ar filoedd o ddynion mai dyma oedd eu dyletswydd, gan aberthu eu bywydau, i frwydro dros eu gwlad. Beth sy’n ysgogi unigolyn i wneud safiad pan nad yw’n credu fod ei gydwybod yn gadael iddo ddilyn llwybr penodol? Yn ogystal mae’n ymchwilio etifeddiaeth y gweithrediadau hynny. Yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, ym mha fodd mae pobl yng Nghymru wedi dilyn eu credoau â gweithredu wrth chwilio am heddwch?    

Daw’r arian i gynnal y prosiect drwy raglen Cymru’n Cofio 1914 -1918 Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen goffa yn darparu cyfle i ystyried achosion y Rhyfel Byd Cyntaf a’u heffaith drawsffurfiol ar fywyd a chymdeithas Cymru. 

Lansiad

Mae’r digwyddiad i lansio’r arddangosfa am 10yb, ar ddydd Sadwrn, 5ed Tachwedd yn argoeli i fod yn brofiad ysgytwol, wrth i blant o ysgol Coed y Lan, a Chôr Ieuenctid Canolbarth Morgannwg yn perfformio. Estynnir croeso cynnes i bawb i’r digwyddiad gan gymuned Eglwys Undebol Dewi Sant. Bydd yr arddangosfa wedyn ar agor bob dydd rhwng 10yb a 4yp tan 13 Tachwedd, pan fydd yn symud i adeilad y Pierhead ym mae Caerdydd, o 15 than 29 Tachwedd.

Gwybodaeth pellach

Dyluniwyd yr arddangosfa i fod yn hyblyg ac yn rhwydd i’w symud, fel ei bod yn gallu ymweld â chynifer o gymunedau ac sy’n bosib ar draws Cymru, a bydd yna stôr o adnoddau digidol ar gael trwy ein gwefan bydd yn ei chefnogi. Mae hyn yn cynnwys Cofrestr Pearce o wrthwynebwyr cydwybodol bas data diddorol iawn sy’n dangos cofnodion tua 860 o Gymry aeth a’i hachos am eithriad o orfodaeth filwrol i’r tribiwnlys milwrol.

Os hoffech wybod mwy, ein helpu i ychwanegu stori i’n casgliad digidol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal yr arddangosfa yn eich cymuned, cysylltwch â Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, ffionfielding@wcia.org.uk, 029 20821051.

Mwy - Cymru’n Cofio’r sawl a wrthwynebodd y Rhyfel Byd Cyntaf

Cofrestr Cymru o Wrthwynebwyr Cydwybodol y Rhyfel Byd Cyntaf (Pearce Register)

Adnoddau Dysgu - 'Lleisiau Cydwybod'

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA