Cofio er mwyn Heddwch: Llyfr Cofio

Trwy gydol 2016, mae Llyfr Cofio Cenedlaethol Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf wedi ymweld â nifer o leoliadau ac wedi bod wrth wraidd ein gweithgareddau cymunedol ledled Cymru.  Rhwng 9 Chwefror a chanol mis Ebrill 2017, bydd y llyfr a’r arddangosfa sy’n cyd-fynd ag ef yn sail i raglen gyffrous a meddylgar o ddigwyddiadau yn Amgueddfa Arberth, yn myfyrio ar yr effaith y cafodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar y gymuned honno. 

 

Fel yn y lleoliadau eraill, bydd y copi digidol o’r Llyfr yn eistedd ochr yn ochr â’r copi gwreiddiol, fel bod pobl yn gallu edrych ar y tudalennau unigol.  Mae gwirfoddolwyr yn Amgueddfa Arberth hefyd yn brysur yn casglu straeon am filwyr lleol i gael eu cynnwys yn yr arddangosfa.  Fel yr ydym yn ei ddysgu wrth i’r Llyfr deithio trwy’r wlad, trwy ganolbwyntio ar straeon unigol rydym yn gallu dechrau dirnad gwir erchylltra golli’r 35,000 o ddynion a merched sydd wedi’u rhestru.

 

Yn ystod yr arddangosfa, mae Amgueddfa Arberth yn gobeithio rhoi sylw i’r ochr ddynol o fyw drwy ryfel, boed hynny ar y Ffrynt Gorllewinol neu’r Ffrynt Gartref.  Bydd rhai o’r straeon yn dywyll, rhai yn deimladwy ac eraill yn llawen.  Y bwriad yw dod â phobl ynghyd, dathlu eu profiadau  a’r ymdeimlad o gymuned trwy greu llyfr ‘newydd’:  ‘Llyfr Lloffion Arberth’.  Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfrannu tudalen ddwbl at y llyfr, neu ddysgu rhagor amdano, e-bostiwch emma@narberthmuseum.co.uk. Yn yr amgueddfa, bydd y llyfr hefyd yn ysbrydoli cyfres o sgyrsiau, gweithdai a digwyddiadau gan gynnwys arddangosfa ddigidol Instagram wedi’i hysbrydoli gan heddwch, gosodiad celf a sgwrs ar farddoniaeth Rhyfel gan yr hanesydd lleol Terry John.  Mae’r manylion llawn ar gael o: 

www.narberthmuseum.co.uk/cymraeg/

 

Os ydych bob amser wedi bod eisiau ymchwilio i aelod o’r teulu neu gymuned a fuodd yn rhan o’r rhyfel, ond ddim yn siŵr lle i ddechrau, mae Cymru dros Heddwch yn cynnal gweithdy ymchwil yn Amgueddfa Arberth ar ddydd Iau, 2 Mawrth i’ch helpu i ddatgelu mwy am y ‘straeon y tu ôl i’r enwau’ yn y Llyfr.  Am ragor o fanylion neu i archebu lle cysylltwch â:

ffionfielding@wcia.org.uk.

 

I ddysgu mwy am hanes y Llyfr, ewch i http://www.wcia.org.uk/Pamllyfrcofio.html 

I weld copi digidol o’r Llyfr, ewch i: https://www.llgc.org.uk/llyfrycofio 

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA