Cred a Gweithred: Astudiaeth Gwrthwynebiad i Ryfel

Amdano’r Arddangosfa

Mae’r arddangosfa newydd hwn gan brosiect Cymru dros Heddwch yn archwilio’r rhesymau ynghylch pam dewisodd rhai gwrthwynebwyr cydwybodol y llwybr anodd o wrthsefyll gorfodaeth filwrol yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’n ystyried rhai o’r problemau y bu iddynt eu hwynebu, pan gredodd cannoedd ar filoedd o ddynion mai dyma oedd eu dyletswydd, gan aberthu eu bywydau, i frwydro dros eu gwlad. Beth sy’n ysgogi unigolyn i wneud safiad pan nad yw’n credu fod ei gydwybod yn gadael iddo ddilyn llwybr penodol? Yn ogystal mae’n ymchwilio etifeddiaeth y gweithrediadau hynny. Yn y can mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf, ym mha fodd mae pobl yng Nghymru wedi dilyn eu credoau â gweithredu wrth chwilio am heddwch?    

Daw’r arian i gynnal y prosiect drwy raglen Cymru’n Cofio 1914 -1918 Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen goffa yn darparu cyfle i ystyried achosion y Rhyfel Byd Cyntaf a’u heffaith drawsffurfiol ar fywyd a chymdeithas Cymru.

Cynnal Arddangosfa

Dyluniwyd yr arddangosfa i fod yn hyblyg ac yn rhwydd i’w symud, fel ei bod yn gallu ymweld â chynifer o gymunedau    ac sy’n bosib ar draws Cymru, a bydd yna stôr o adnoddau digidol ar gael trwy ein gwefan bydd yn ei chefnogi. Mae hyn yn cynnwys Cofrestr Pearce o Wrthwynebwyr Cydwybodol: bas data diddorol iawn sy’n dangos cofnodion tua 860 o    Gymry aeth a’i hachos am eithriad o orfodaeth filwrol i’r tribiwnlys milwrol. Y syniad yw bod yr arddangosfa yn cael ei mabwysiadu gan gymunedau, a’i bod yn gallu cael ei defnyddio fel ffocws ar gyfer gweithgareddau cymunedol ar thema heddwch – na’i gyd ydyn ni’n ofyn yw ein bod ni’n gwybod beth yw eich cynlluniau fel ein bod ni’n gallu eich helpu i hyrwyddo eich rhaglen!

Sut gall Cymru dros Heddwch eich helpu? 

Oes gennych chi stori gallwn ni ychwanegu at y gofrestr Pearce?

Dywedwch wrthym a wnewn ni eich dangos sut i’w ychwanegu.

Oes gennych ddiddordeb mewn cynnal arddangosfa?

Gallwn ni eich helpu i wneud y trefniadau. Byddwn ni’n disgwyl yn arferol bod pob lleoliad yn cadw’r arddangosfa am o leiaf pythefnos, a byddai angen i ni gadw cofnod o oriau gwirfoddolwyr, sylwadau ymwelwyr ayyb.

Oes gennych chi syniadau am weithgareddau ymgysylltu a’r gymuned o wmpas yr arddangosfa?

Gallwn ni eich helpu gyda hyfforddiant mewn sgiliau digidol a threftadaeth.

Os hoffech wybod mwy

Helpwch ni i ychwanegu stori i’n casgliad digidol, neu os oes gennych ddiddordeb mewn cynnal yr arddangosfa yn eich cymuned, cysylltwch â Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, ffionfielding@wcia.org.uk, 029 20821051.

Dolenni Defnyddiol

Gweld cynnwys y paneli a digwyddiadau

Gweld Cofrestr Pearce

Cymru'n Cofio.jpg          WG_Funded_logo.JPG

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA