Gweithdy Cred a Gweithred, Llanbedr Pont Steffan, 17 Mai 2017

Can mlynedd o Gred a Gweithred:

Prosiect pedair mlynedd yw Cymru dros Heddwch a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ac sydd yn anelu at gasglu a rhannu hanes sgil-effeithiau rhyfel a heddychiaeth ar Gymru.  Bydd Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu, yn rhannu rhai storïau sydd yn dod i’r amlwg, a chyflwyno peth o’r cyfarpar digidol a ddefnyddir gennym i olrhain treftadaeth heddwch Cymru. 

5.30pm Dydd Mercher, 17 Mai

Cyfeiriad:
Llyfrgell y Sylfaenwyr,
Prifysgol y Drindod Dewi Sant,
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

E-bost: ffionfielding@wcia.org.uk.

Ddarganfod mwy am CRED A GWEITHRED:

Belief & Action Exhibition Montage.jpg

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA