Cofio dros Heddwch yn Oriel Ynys Mon, Llangefni Gorffenaf - Awst 2016

O'r Gorffennaf - Awst 2016, bydd Llyfr y Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yn Oriel Ynys Mon, Llangefni mewn partneriaeth â’r prosiect Cymru dros Heddwch. 

Arddonosfa RhB1: "Bara Brith a Menyn Cartref"

Mae’r Llyfr, sydd ar ffurf caligraffi addurnol, yn rhestru dros 35,000 o filwyr Cymreig a gollodd eu bywydau.

Mae hwn yn gyfle prin i weld y Llyfr, gan ei fod fel arfer yn cael ei ddiogelu yn ei gyflwr gwreiddiol gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y crypt yn y Deml Heddwch, Caerdydd. Mae'r ‘Arddangosfa Cofio dros Heddwch’ yn Oriel Mon yn un mewn cyfres o ddigwyddiadau i gyd-fynd â’r rhaglen Cymru’n Cofio, a bydd y cyhoedd yn cael cyfle i drawsgrifio enwau'r milwyr hynny a gollodd eu bywydau fel "gweithred goffáu ddigidol".

Esboniodd Fiona Owens, Cydlynydd Gwirfoddoli gyda Cymru dros Heddwch: "Rydym yn falch iawn o gefnogi menter treftadaeth Oriel Mon, drwy arddangos Llyfr y Cofio. Mae'r genedl yn ddyledus i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru am sganio’r holl dudalennau, a’n galluogi i wneud y Llyfr yn hygyrch yn ddigidol i genedlaethau'r dyfodol. Felly, rydym yn annog y cyhoedd i fynd i’r arddangosfa hon, i drawsgrifio enwau'r milwyr hynny a gollodd eu bywydau o Lyfr y Cofio a hefyd, i ddod o hyd i elfennau o dreftadaeth leol tra diddorol am y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n gysylltiedig â Ynys Mon."

Llyfr y Cofio yn Oriel Mon gyda'r arddongosfa RhB1 "Bara Brith a Menyn Cartref".

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA