'Cofio fel Nain' yng Nghaernarfon

Cofio fel Nain

Ar Dachwedd y 10fed a’r 11fed bydd aelodau o Gymdeithas y Cymod yn cyfarfod yn Nghaernarfon, i gofio. Yn ogystal a chofio eu cyn-deidiau a gollwyd yn y rhyfel, byddant yn cofio dyfnder y golled i’w cyn-neiniau. Effaith hynny oedd creu dyhead dwfn ynddynt am fyd heb ryfel.

Yn 1923 arwyddodd 390,296 o fenywod Cymru ddeiseb yn galw ar wledydd i ddatrys unrhyw anghytundeb heb droi at drais a rhyfel. Roedd hyn yn cyfateb i chwedeg y cant o fenywod ar y pryd. Aeth y menywod i bob ty a fferm yng Nghymru a Mynwy yn casglu enwau. Wrth gyflwyno’r ddeiseb i Arlywydd America, Calvin Coolidge yn 1924, dywedodd y menywod

 “Ein gobaith a’n gweddi parhaus yw y bydd ein neges yn gyfraniad i wireddu etifeddiaeth balch o fyd di-ryfel.”

Dyma fydd ysbryd y cofio yn y cyfarfodydd yn y Galeri.

Am 1 o’r gloch dydd Gwener y 10fed bydd sgwrs gan Aled Eirug am y gwrthwynebwyr cydwybodol a garcharwyd yng Nghaernarfon yn ystod y rhyfel byd cyntaf. Bydd cyfle rhwng hanner wedi dau a hanner awr wedi tri i ymweld â chelloedd carchar Caernarfon gydag Emrys Llywelyn.

Am 3 o’r gloch ar brynhawn Sadwrn bydd cyfle i ddysgu mwy am y ddeiseb heddwch gan Lowri Ifor sydd wedi gwneud gwaith ymchwil i’r hanes. Croeso i bawb ddod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag  Anna Jane ar 0790 1545 114 / aevans@cymorth-cristnogol.org neu Awel Irene ar 0786 7790 971 / cymdeithasycymod@gmail.com

Amserlen

Ffotos

Women's Peace Petition with the Commemorative Plaque on Caernarfon's Cae Llechi

Welsh women prepare to present the 1923 Peace Petition to US President Calvin Coolidge

2016 re-enactment of the 1926 North Wales Women's Peace Pilgrimage outside Caernarfon Castle

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA