Lansio Pecyn Dysgu - Treftadaeth o Neges Heddwch ac Ewyllys Da, @ Eisteddfod yr Urdd, Llanfair-ym-Muallt

Y mae’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn ddarn unigryw o’n treftadaeth heddwch fel gwlad.  Cymru yw’r unig wlad yn y byd lle mae pobl ifanc wedi bod yn anfon neges heddwch at bobl ifanc ar draws y byd yn ddi-dorr ers 1922.   

Ond beth a wyddom am y Neges ac a ydym yn defnyddio grym y Neges i’w llawn effaith?  A wyddoch chi, er enghraifft, bod 68 o wledydd wedi ymateb i’r Neges erbyn 1934, neu bod criw o bobl ifanc o Gymru wedi ymweld â Calcutta yn sgil y Neges yn 2002?

Ar draws y blynyddoedd mae pobl ifanc Cymru wedi bod yn datgan eu barn a’u pryder am faterion cyfoes a byd-eang megis y bom atomig, ffoaduriaid, tlodi a chynhesu byd-eang, ac wedi estyn llaw cyfeillgarwch i’w cyfoedion mewn gwledydd eraill ar draw y byd. 

Mae’r Urdd am i’r Neges fod yn fyw ac yn gyfoes gan ddefnyddio cyfyrngau cymdeithasol y 21 ganrif i sicrhau ymateb eang iddi.  Hoffwn hefyd i bobl ifanc ac ysgolion yng Nghymru ymgymryd â’r Neges fel y gall sbarduno trafodaeth a gweithredu ymhlith pobl ifanc bob blwyddn.

Er mwyn hyrwyddo’r amcanion hyn, mae rhaglen WCIA Cymru dros Heddwch ar y cyd gyda’r Urdd yn lansio pecyn newydd cyffrous i ysgolion ar faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Digwyddiff y lansiad ym mhabell Cynulliad Cenedlaethol Cymru am 12 o’r gloch ar Ddydd Mercher, 30 Mai

Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • Trosolwg o ysbrydoliaeth a hanes y Neges
  • Gweithgareddau traws-gwricwlaidd yn seiliedig ar y Neges
  • Canllaw i Weithredu ar gyfer pobl ifanc ac ysgolion – syniadau am ymgymryd â’r Neges a gweithredu arni

Dewch i ymuno â ni i ddathlu cyfnod newydd yn hanes y Neges.  Bydd rhai copïau o’r pecyn ar gael yn rhad ac am ddim!  Bydd y pecyn ar gael i’w lawrlwytho ar wefannau Cymru dros Heddwch a’r Urdd.

Lawrlwytho

Taflen Lansio

Pecyn Adnoddau

Sleidiau Powerpoint

Llinell Amser o Negeseuon

Barn Pobl Ifanc am y Neges 

Creu Dealltwriaeth Ryngwladol

Back

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA