Yn ôl i dudalen Hafan 'Cymru dros Heddwch' Gwynedd

Ymweliadau Ysgolion a Grwpiau

'Cofio er mwyn Heddwch' - Diwrnod Teimladwy o Ddysgu 

RememberingforPeace.jpg

Rydyn ni'n hynod falch o allu croesawu eich ysgol neu'ch grŵp i Gaernarfon ac yn gobeithio y gallwn ni fod o gymorth er mwyn i chi gael profiad dysgu bythgofiadwy ar eich ymweliad.  

Mae'r gosodwaith anhygoel, Pabïau: Weeping Window gan yr artist Paul Cummins a'r dylunydd Tom Piper, i'w weld am ddim yng Nghastell Caernarfon rhwng 12 Hydref a 20 Tachwedd 2016. Yn ystod yr arddangosfa, rydyn ni'n disgwyl cynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr, felly mae'n rhaid i grwpiau archebu o flaen llaw.

Drwy gydol y cyfnod y bydd yr arddangosfa yn y Castell, mae ganddon ni ddau 'slot' ar gyfer teithiau tywys i grwpiau bob dydd: 10am a 1pm. Isafswm o 10 ac uchafswm o 30 ym mhob grŵp (mae modd rhannu grwpiau mawr). 

Archebu Ymweliad Grŵp       Gweithdai Dysgu / Adnoddau        Hyfforddiant DPP i Athrawon         Digwyddiadau i Ysgolion

Pecynnau Ymweliadau Grŵp Pwrpasol

Rydyn ni wedi paratoi pecynnau grŵp pwrpasol er mwyn gwella eich ymweliad:
  • Taith 'Cofio er mwyn Heddwch': Cyfle i weld y pabïau ac yna taith dywys o amgylch arddangosfa 'Cofio er mwyn Heddwch', arddangosfa 'Wynebau'r Ffiwsilwyr', a straeon y milwyr yn Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig. 30-45 munud.
  • Gweithdai Dysgu (dewis ychwanegol) - sesiynau wedi'u hwyluso gan wirfoddolwyr sydd wedi'u hyfforddi yn defnyddio Pecyn Dysgu'r Pabïau. Dylech ddewis opsiynau eich sesiwn o flaen llaw: Ffeindio Ffeithiau'r Rhyfel Byd Cyntaf, Cymraeg (ysgrifennu creadigol), Celf, Hanes, Llythrennedd (symbolau pabïau). 60-90 munud.
  • Ymateb Creadigol (dewis ychwanegol) - cyfle i gyfranogwyr adael teyrngedau, negeseuon heddwch, neu gyfansoddi cerddi neu greu celfwaith, fel cyfle i fyfyrio'n breifat neu i'w harddangos yn gyhoeddus yng Nghastell Caernarfon neu Oriel Pendeitsh. 20-60 munud.
  • Llwybr Heddwch Caernarfon (dewis ychwanegol) - cyfle i ddysgu rhagor am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Wynedd, gyda straeon a thaith dywys o amgylch rhai o safleoedd treftadaeth cudd Caernarfon - o groesawu Ffoaduriaid o'r Ffrynt yng Ngwlad Belg, i Bererindod Heddwch y Merched. 60 munud.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod gofynion eich ysgol neu grŵp, cysylltwch â Megan Corcoran drwy ffonio 07498 309779 neu anfonwch e-bost i poppies@wcia.org.uk. Ar ôl trafodaeth gychwynnol, gallwch archebu ymweliad eich grŵp yn ffurfiol neu lwytho deunydd dysgu ar-lein isod. 

 

UNA Peace garden mosaics volunteers website 2

Archebu Ymweliad Grŵp

Os ydych chi wedi trafod eich anghenion gyda'n tîm ac yn dymuno parhau i archebu ymweliad ar gyfer eich grŵp, defnyddiwch y ffurflen isod.

Mwy
Poppies_Galeri.jpg

Digwyddiadau Ysgolion

Cynhadledd Ysgolion Rhyfel Byd Cyntaf, 21 Medi, Galeri. Mwy

Gwobrau Arwyr Heddwch, 18 Tachwedd 2016, Galeri Mwy

1418now_ArtCommissions_Poppy Background.jpg

Gweithdai Dysgu

Mae 14-18NOW wedi cynhyrchu pecyn dysgu cynhwysfawr ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3, sydd wedi cael ei addasu ar gyfer cwricwlwm Cymru ac wedi'i gyfieithu gan Gymru dros Heddwch.

Llwytho'r fersiwn Saesneg     Llwytho'r fersiwn Cymraeg (o ddiwedd mis Medi ymlaen)
Learning - conference.png

Hyfforddiant DPP i Athrawon

Castell Caernarfon, 20 Hydref - Sesiwn DPP am ddim a thaith dywys ar gyfer athrawon CA 2-3

Mwy
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA