Yn ôl i dudalen Hafan 'Cymru dros Heddwch' Gwynedd

Gwirfoddoli yng Nghaernarfon, hydref 2016

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, ar y cyd â Cadw, Amgueddfeydd Gwynedd a Mantell Gwynedd, yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig o Wynedd i helpu gyda thair rôl allweddol:

Gwirfoddolwyr Profiad Ymwelwyr - Pabïau: Weeping Window

Poppies_Lincoln.jpg

Gan weithio'n benodol gyda'r Pabïau, byddwch chi'n croesawu ymwelwyr i Gastell Caernarfon, yn rhoi cyfarwyddiadau ac yn ateb ymholiadau mewn modd positif a chyfeillgar, ac yn helpu pobl i wneud y mwyaf o'u hymweliad.  Byddwch chi'n hyrwyddo rhaglen o ddigwyddiadau 14-18NOW, yr arddangosfa Cofio er mwyn Heddwch, Amgueddfa'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a Chastell Caernarfon, ac yn annog ymwelwyr i ddysgu am y gymuned leol. 

Gweld Proffil y Rôl       Cyflwyno Ymholiad 

Hwylusydd Dysgu a Gwirfoddolwyr Teithiau Tywys

Poppies_Steward.jpg

Drwy gefnogi rhaglen ddysgu Cymru dros Heddwch, byddwch chi'n cefnogi gweithgareddau ysgol ac ymweliadau grŵp â Chaernarfon, ac yn cynnig teithiau tywys o amgylch y dref a'r castell sy'n ddifyr, yn llawn gwybodaeth ac yn rhyngweithiol. Byddwch chi hefyd yn cynnal gweithdai sgiliau sy'n cynnig ymatebion a myfyrdodau dyfnach i'r Rhyfel Byd Cyntaf, dealltwriaeth o gyd-destun Gwynedd, a dysgu tuag at greu heddwch heddiw.

Gweld Proffil y Rôl        Cyflwyno Ymholiad

Gwirfoddolwyr y Gymuned

WomensPeaceMarch90Choir.jpg

Drwy gefnogi gweithgareddau treftadaeth cymunedol Cymru dros Heddwch, byddwch chi'n galluogi ymwelwyr ac aelodau o'r gymuned i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol sy'n ddifyr ac yn hwyl, cynadleddau a sgyrsiau gyda sefydliadau partner lleol a grwpiau cymunedol Gwynedd; gweithgareddau ac arddangosfeydd creadigol yn Oriel Pendeitsh; a chyfle i edrych ar ymchwil treftadaeth a datblygiad Llwybr Heddwch Caernarfon. 

Gweld Proffil y Rôl        Cyflwyno Ymholiad

I gael trafodaeth anffurfiol neu i gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Cydlynydd Gwirfoddoli drwy ffonio 07498 309779, neu dewch draw i Ganolfan Wirfoddoli Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon.

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION