Hyfforddiant ar gyfer Prosiectau Cymunedol a Gwirfoddolwyr

Gall y tîm Cymru dros Heddwch , a’n partneriaid prosiect, gynnig amrywiaeth o fodiwlau hyfforddiant i ddatblygu sgiliau treftadaeth cymunedol, ymchwilio a chyfathrebu i unigolion a grwpiau sy’n ymchwilio i dreftadaeth heddwch Cymru. I drefnu sesiwn neu am sgwrs bellach cysylltwch â cymrudrosheddwch@wcia.org.uk .

Monnow street celebrations after WWI peace (Wikimedia Commons).jpg

Treftadaeth Heddwch 

Mae’r cwrs hyfforddiant cychwynnol hwn yn cynnig trosolwg o dreftadaeth heddwch Cymru a chyfle i ymchwilio i’r themâu sydd fwyaf perthnasol i’w cymuned/diddordebau nhw.

Cyswllt: cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

HH Blaenau - Iona Price - central b-w photo @DailyPost.jpg

Hyfforddiant Digido

Cwrs ar y cyd â Chasgliad y Werin Cymru, mae’n rhoi’r sgiliau i unigolion i gasglu, sganio a rhannu arteffactau, lluniau ac atgofion i genedlaethau’r dyfodol gael mynediad agored atynt.

Cyswllt: cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

Learning - conference.png

Hyfforddiant Hanes Llafar

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau i gyfranogwyr i gyfweld, cofnodi a rhannu hanesion sy’n cael eu casglu trwy gyfweld â phobl a’u cefnogi nhw i ‘ddweud eu hanes’.

Cyswllt: cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

UNA Peace garden mosaics volunteers website 3

Gweithdai Creadigol

Mae’r sesiynau wedi’u teilwra hyn yn cefnogi pobl ifanc i ymchwilio i dreftadaeth heddwch Cymru ac i ymateb trwy gelfyddydau cymunedol sydd hefyd yn gallu ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Cyswllt: cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA