Adnoddau i Wirfoddolwyr - Adnoddau yma yn fuan!

Straeon gwirfoddoli

Lydia - Gwirfoddoli ar gyfer Cymru dros Heddwch dros yr Haf 2016

Lydia giving a tour2.jpg

Rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2016, gweithiais fel gwirfoddolwr gyda Cymru dros Heddwch / Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Helpais gyda gwahanol dasgau, o reoli prosiectau, mynd â phobl ar deithiau a gwneud gwaith ymchwil. Rwyf hefyd wedi cyhoeddi dau flog ar y wefan, yn gyntaf am Gomin Greenham ac yn ail, am Mametz Wood.

Rwyf wedi mwynhau gweithio gyda phobl ymroddedig ar brosiect sydd mor amrywiol. Dysgais lawer am waith tîm ac am reoli prosiectau. Teimlais hefyd, fel fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi fel gwirfoddolwr gan y tîm! Rwyf yn gobeithio defnyddio'r sgiliau rwyf wedi eu dysgu yn y dyfodol, boed yn sgiliau ymchwil rwyf wedi eu hennill, neu'r sgiliau cyflwyno fydd yn fy helpu i pan fyddaf yn mynd yn ôl i'r brifysgol.

Buaswn wir yn annog unrhyw un sydd eisiau gwirfoddoli gyda Cymru dros Heddwch i fynd amdani, gan ei fod yn brofiad pleserus dros ben!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judith - Ymchwilio i Ddiwrnod Rhyngwladol y Gwrthwynebwyr Cydwybodol, Chwefror - Mai 2015

judith.jpg

Rhwng mis Chwefror a mis Mai, fe helpodd Judith ni gydag amrywiaeth o dasgau ymchwil a rheoli prosiect, gan gynnwys ysgrifennu erthygl ar gyfer ein gwefan ynghylch Diwrnod Rhyngwladol y Gwrthwynebwyr Cydwybodol. Ymunodd â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru fel gwirfoddolwraig ym mis Chwefror 2015, tua dechrau Prosiect Cymru dros Heddwch. Meddai Judith:

"Roedd cymaint i'w wneud - fe wnes i wir ddysgu am holl fanylion y prosiect drwy gynllun y prosiect - fe ddysgais i lawer am reoli prosiectau. Roeddwn i hefyd yn teimlo bod y tîm yn gwerthfawrogi fy ngwaith fel gwirfoddolwraig.

I ddarllen yr erthygl gyfan am waith gwirfoddol Judith yng nghylchlythyr y Ganolfan, cliciwch yma.

Yn dilyn ei gwaith gwirfoddol gyda ni, cynigiwyd lleoliad tymor byr i Judith gyda menter gymdeithasol Teach First. Ers hynny, mae hi wedi cychwyn mewn swydd barhaol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Diolch yn fawr i ti Judith am dy gymorth amhrisiadwy!

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA