Breuddwydwyr Doeth a Ffôl

Roedd Breuddwydwyr Doeth a Ffôl yn un o brosiectau pwysig WCIA o 2007 i 2011, dan gefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Bu’n bwrw golwg ar ymwneud Cymry a Chymru yn Rhyfel Cartref Sbaen (1936-39) a’i berthnasedd i bobl yng Nghymru heddiw.

Roedd y prosiect yn cynnwys arddangosfa deithiol o bwys a lansiwyd ym mis Mai 2007 ac sydd ar gael o hyd  i’w llogi. Mae’r arddangosfa wedi ymweld â dros 20 o wahanol fannau trwy Gymru, a chynhaliwyd dros 87 o weithdai cysylltiol, gan ymgysylltu â mwy na 2,500 o ddisgyblion a 300 o oedolion.

Bu disgyblion ysgol a fynychodd yr arddangosfa yn ystyried ac yn trafod materion cysylltiedig megis llywodraethu, lle rhyfel yn ein bywydau, natur arwriaeth,  natur a gwerth hanes, a’n perthynas â phobl eraill a rhannau eraill o’r byd. Darparwyd posteri, gweithlyfrau a DVDau i athrawon, yn gymorth iddynt barhau i ddatblygu’r themâu hyn yn yr ysgol.

Ers hynny mae WCIA wedi ychwanegu at yr adnoddau hyn trwy gynhyrchu Pecyn Addysg cynhwysfawr sy’n cynnwys nodiadau i athrawon, cynlluniau gwersi a cardiau trafod, sy’n caniatáu addysgu’r pwnc yn absenoldeb yr arddangosfa ei hun.

Cliciwch yma am fanylion llawn am ein hadnoddau Breuddwydwyr Doeth a Ffôl.

Gellir olrhain cysylltiadau WCIA ag ymwneud Cymru a Chymry yn Rhyfel Cartref Sbaen yn ôl i’r 1980au. Wedi i ni fod mewn cysylltiad â chyn-filwyr o’r Frigâd Ryngwladol o Gymru, cawsom gymynrodd i’n cynorthwyo i gynnal cysylltiadau rhwng pobl ifainc Cymru a Sbaen. Er 1989, mae ein cronfa fechan wedi gweithredu’r bwriad gwreiddiol mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys prosiectau cyfnewid i wirfoddolwyr, cynyrchiadau theatr, cystadlaethau traethawd a chyhoeddiadau.

SCW book cover.jpg

SCW Page 99_small.jpg

WFD503-small.jpg

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion