Breuddwydwyr Doeth a Ffôl - arddangosfa

Hyd yma bu’r arddangosfa Breuddwydwyr Doeth a Ffôl yn ymweld â’r mannau canlynol:
 • Canolfan Dylan Thomas, Abertawe
 • Llyfrgell Rhydaman
 • Yr Eisteddfod Genedlaethol (Yr Wyddgrug)
 • ESIS, Trefforest
 • Parc Treftadaeth y Rhondda
 • Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
 • Canolfan Fywyd y Pîl
 • Amgueddfa Abertawe
 • Y Deml Heddwch, Caerdydd
 • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
 • Amgueddfa Pont-y-pŵl
 • Canolfan Dreftadaeth y Bers, Wrecsam
 • Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr
 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Casnewydd
 • Canolfan Hanes a Chelfyddydau Butetown, Caerdydd
 • Canolfan Gelfyddydau Pontardawe
 • Amgueddfa Llandudno
 • Canolfan Hanesyddol Pontypridd
 • Llyfrgell, Amgueddfa ac Oriel Dinbych
 • Ysgol Gyfun Glyn Rhedynog
 • Canolfan Ucheldre, Caergybi

Os oes gennych ddiddordeb mewn croesawu’r arddangosfa, cysylltwch os gwelwch yn dda â canolfan@wcia.org.uk. Cynlluniwyd a darparwyd yr arddangosfa, y gweithdai a’r adnoddau gan Phil Cope.

Yn ystod cyfnod ariannu’r prosiect, dywedodd 72% o ddisgyblion ac athrawon bod yr arddangosfa Breuddwydwyr Doeth a Ffôl naill ai’n ardderchog neu’n dda iawn: rhoddodd 68% farc uchel tebyg  i’r gweithdy cysylltiedig.

Ymaelodwch â’n llythyr newyddion